• g1.wejs_gl_eryk_z_daleka
 • g2.wejs_gl_eryk
 • g3.gabloty_eryk_inny_kadr
 • g4.puchary
 • g5.ib_eryk
 • g6.sapiezanka
 • g7.zakon_roku_3klas
 • g8.gimnastyczna_siatkowka1
 • g9.gimnastyczna1
 • g10.chlopakiZgitara
 • g11.herbatka
 • g12.japonki

Szukaj

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości.

biuletyn

informacji publicznej

Szczęśliwy numerek: 17

News

II LO - zasady rekrutacji w 2015 r.

Informacje dla kandydatów  do II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku:

 1. Regulamin rekrutacji
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Kryteria rekrutacji
 4. Profile klas
 5. Opis profili klas

Rekrutacja do oddziału międzynarodowego realizującego program Matury Międzynarodowej:

 1. Zasady rekrutacji do klasy I h (pre - IB)

 Rekrutacja do programu DSD - Deutsches Sprachdiplom

Prezentacja o szkole na rok szk. 2015/2016

 Prezentacja o oddziale międzynarodowym
realizującym program Matury Międzynarodowej
na rok szk. 2015/2016

 

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

 

Kandydat musi spełniać warunki określone w art.90h ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i w roku szkolnym 2012/2013, na który będzie przyznawane Stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.
W typowaniu kandydata należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust.1 – 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad:

 • kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.

 • jest to uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości;

 • jest to uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;

 • jest to jeden uczeń z danej szkoły.


Dziś jest:
piątek, 29 maja 2015r.


IB WORLD SCHOOL
№ 6159

wwww.perspektywy.pl/znakjakosci

UMOWY PATRONACKIE

WSPÓŁPRACA

Polub nas na facebooku

Szkoła odkrywców talentów

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS poddziałanie 9.1.2 POKL

Doskonalenie nauczycieli