• g1.wejs_gl_eryk_z_daleka
 • g2.wejs_gl_eryk
 • g3.gabloty_eryk_inny_kadr
 • g4.puchary
 • g5.ib_eryk
 • g6.sapiezanka
 • g7.zakon_roku_3klas
 • g8.gimnastyczna_siatkowka1
 • g9.gimnastyczna1
 • g10.chlopakiZgitara
 • g11.herbatka
 • g12.japonki

Szukaj

Naszą witrynę przegląda teraz 32 gości.

biuletyn

informacji publicznej

News

Wojewódzkie Konkursy Przedmiotowe

Zapraszamy uczniów Gimnazjum do udziału w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych:

W zakładce PG 32 konkursy - lista WKP

W zakładce PG 32 konkursy - Terminarz WKP

W zakładce PG 32 konkursy - Regulaminy WKP

W zakładce PG 32 konkursy - Zakresy wymagań WKP

 

Olimpiady dla Licealistów

Zapraszamy uczniów Liceum do udziału w Olimpiadach przedmiotowych:

W zakładce II LO Olimpiady - lista olimpiad przedmiotowych

 

Olimpiady dla Gimnazjalistów

Zapraszamy uczniów Gimnazjum do udziału w Olimpiadach przedmiotowych:

W zakładce PG 32 Olimpiady - opisy olimpiad przedmiotowych

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

 

 

Kandydat musi spełniać warunki określone w art.90h ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) i w roku szkolnym 2012/2013, na który będzie przyznawane Stypendium, musi być jeszcze uczniem danej szkoły.
W typowaniu kandydata należy postępować zgodnie z treścią § 2 ust.1 – 6 ww. rozporządzenia Rady Ministrów, przestrzegając następujących zasad:

 • kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.

 • jest to uczeń szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości;

 • jest to uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre;

 • jest to jeden uczeń z danej szkoły.


Dziś jest:
poniedziałek, 05 października 2015r.


IB WORLD SCHOOL
№ 6159

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”potwierdza, że II Liceum  Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

UMOWY PATRONACKIE

WSPÓŁPRACA

Polub nas na facebooku

Szkoła odkrywców talentów