Szukaj

Naszą witrynę przegląda teraz 19 gości.

biuletyn

informacji publicznej

Szczęśliwy numerek: brak

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Maturzystami

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Uczniami klas trzecich liceum w sprawie egzaminu maturalnego:

  • przekazanie instrukcji dotyczącej przebiegu egzaminu;
  • przeszkolenie z zasad kodowania arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi;
  • przekazanie informacji o zasadach postępowania w przypadku niezgłoszenia się na egzamin z przyczyn losowych lub zdrowotnych;
  • przekazanie informacji o terminie ogłoszenia wyników i odbioru świadectw oraz o uprawnieniach i zasadach zgłoszeń do sesji poprawkowej oraz kolejnych sesji egzaminacyjnych

ODBĘDZIE SIĘ

04.04.2013r. (czwartek)

w sali 33

WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU

Klasa

Godz. lekcyjna

Godzina

Nauczyciel opiekujący się klasą

III a, III b

4

11.00 – 11.20

p. Pawluczuk, p. Kurzawa

III c, III d

4

11.25 – 11.45

p. Czarnecka, p. Gryczkowska

III e, III f

5

11.55 – 12.15

p. Pawłowska- Banach, p. Dziakowska

III g , III h

5

12.20 – 12.40

p. Skrzypiec, p. Dobkowska

 

Obecność obowiązkowa.

 

Uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie będą mogli być obecni na spotkaniu zobowiązani są do zgłoszenia się na indywidualne szkolenie do p. wicedyr. M. Zackiewicz-Wasilewskiej w następujących terminach: 05.04.13 lub 11.04.13 lub 12.04.13 w godzinach od 8.00 do 14.00.

Dziś jest:
niedziela, 26 października 2014r.


IB WORLD SCHOOL
№ 6159

wwww.perspektywy.pl/znakjakosci

UMOWY PATRONACKIE

WSPÓŁPRACA

Polub nas na facebooku

Szkoła odkrywców talentów

Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS poddziałanie 9.1.2 POKL

Doskonalenie nauczycieli