Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Zakończenie nauki w grupach DSD

Kolejny rok programu DSD dobiegł końca. I jak co roku upłynął on pod znakiem licznych wydarzeń, o których na bieżąco informowaliśmy w naszej zakładce.

Obok licznych sukcesów osiąganych w różnorodnych konkursach i egzaminach, które zostały dokładnie opisane w podzakładce: ,,osiągnięcia", braliśmy udział w wielu interesujących wydarzeniach. Graliśmy i śpiewaliśmy z muzykami z Hamburga podczas warsztatów muzycznych; dowiedzieliśmy się, jak niebezpieczne może być beztroskie surfowanie w sieci dzięki wystawie ,,Globalna kontrola i cenzura"; upiększaliśmy salę lekcyjną języka niemieckiego w ramach projektu Instytutu Goethego ,,Deutsch hat Klasse"; próbowaliśmy swoich sił jako niemieckojęzyczni dziennikarze. Zdobywane przez nas stypendia, udział w projekcie Erasmus+ oraz wymianie międzynarodowej umożliwiły nam nawiązywanie konktaktów z równieśnikami z Niemiec, Francji i Turcji goszczenie ich u siebie i poznawanie ich miejsca zamieszkania.

Rok szkolny 2017/2018 z pewnością możemy zaliczyć do udanych. Pozostało nam tylko życzyć udanych wakacji i owocnego wypoczynku. Wracajcie wypoczęci i  pełni sił we wrześniu!!!

 

Uroczystość wręczenia Niemieckich Dyplomów Językowych (Deutsches Sprachdiplom II) 2018

Dnia 19.06.2018r. tegoroczni absolwenci programu DSD II wraz z panem dyrektorem Dariuszem Bossowskim oraz nauczycielami: panią wicedyrektor Martą Zackiewicz - Wasilewską, panią Agnieszką Zalewską oraz panem Martinem Janczykiem uczestniczyli w uroczystości wręczenia certyfikatów językowych na poziomie B2/C1 w Warszawie. Ceremonię uświetnił swoją obecnością Ambasador Niemiec, pan Rolf Nikel. Podczas uroczystości odczytany został list gratulacyjny Pierwszej Damy Pani Agaty Kornhauser - Dudy, patronki Niemieckiego Dyplomu Językowego. Na koniec wszyscy zgromadzeni zaśpiewali wspólnie utwór "Tage wie diese" ("Dni takie jak te") z repertuaru zespołu "Die Toten Hosen" i zostali zaproszeni przez Pana Ambasadora na poczęstunek.

Serdecznie gratulujemy absolwentom programu DSD II: Urszuli Aleksandrowicz, Michałowi Boguszowi, Ewie Bokiniec, Filipowi Chomikowi, Piotrowi Ciszewskiemu, Robertowi Galimskiemu, Zuzannie Głos, Aleksandrze Gwiazdowskiej, Mai Kleszczewskiej, Łucji Lupie, Aleksandrze Łakus, Zofii Magnuszewskiej, Katarzynie Maksymiuk, Adamowi Maliszewskiemu, Ramzesowi Mosiejowi, Adriannie Niedzielskiej, Patrycji Nosorowskiej, Aleksandrze Piaszczyk, Adriannie Popławskej, Marii Przepiórkowskiej, Maciejowi Purcie, Aleksandrze Rynkiewicz oraz Krzysztofowi Składankowi.

 DSD II (Deutsches Sprachdiplom II) to przeprowadzany corocznie na całym świecie egzamin państwowy oparty o standardy europejskie, potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie B2/C1 opisaną w Europejskim Systemie Opisu Kształcenia Językowego. Posiadanie dyplomu DSD II umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

Sprache verbindet - Dzień Otwarty programu Deutsches Sprachdiplom

Dnia 22.03.2018 gościliśmy młodych ludzi stojących przed wyborem szkoły średniej. Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się sala programu Deutsches Sprachdiplom. Gimnazjaliści w rozmowach z uczennicami i uczniami grup DSD oraz absolwentami mogli zasięgnąć wielu informacji na temat programu i odpowiedzieć na nurtujące ich pytania. Wszystko odbywało się w serdecznej ,,kawiarnianej” atmosferze.

Mamy nadzieję, że z naszymi Gośćmi spotkamy się we wrześniu w murach naszej szkoły.

Dziękujemy za przybycie!

IMG 20180322 154557   IMG 20180322 154814     IMG 20180322 160656    IMG 20180322 160410

    

 

Wystawa ,,Globalna kontrola i cenzura"

,,Wiedza to władza. Tę zaś dzierżą przede wszystkim ci, którzy kontrolują przepływ informacji. Dotyczy to zwłaszcza kultury cyfrowej, gdyż wszelka znajdująca się w globalnej sieci internetowej informacja może zostać zmanipulowana w sposób niekontrolowany.”

To wprowadzenie do współorganizowanej przez Goethe Institut wystawy ,,Globalna kontrola i cenzura” w białostockiej Galerii Arsenał, na którą udali się uczniowie grup DSD klas II i III gimnazjum wraz ze swoimi nauczycielami języka niemieckiego. Uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę na temat cenzury, utajniania informacji, inwigilacji jak i masowego dostępu do danych osobowych, z czego zazwyczaj nie zdajemy sobie sprawy.

Wystawa dała z pewnością uczniom do myślenia, czy warto ujawniać w sieci informacje o sobie m.in. na portalach tak popularnych wśród młodych ludzi jak Facebook czy Istagram.

018 020IMG 20180216 145121    IMG 20180216 145059

Podsumowanie I semestru

I semestr roku szkolnego 2017/2018 dobiegł końca. Ostatnie pięć miesięcy upłynęło nam pod znakiem różnorodnych wydarzeń, konkursów, spotkań, warsztatów, wyjazdów.

Oto przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego półrocza:

I. SPRAWDZALIŚMY SWOJĄ WIEDZĘ W:

 • Wojewódzkim Konkursie Języka Niemieckiego dla uczniów gimnazjum oraz szkoły podstawowej (39 uczniów PG oraz 12 SP zakwalifikowanych do etapu rejonowego)

 • ogólnopolskim konkursie Deutschfreund (ośmioro laureatów)

 • Olimpiadzie Języka Niemieckiego (siedmioro uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego)

 • ustnym egzaminie DSD II (100% zdawalność)

 • próbnym egzaminie gimnazjalnym oraz maturalnym

 • konkursie anglo- i niemieckojęzycznym ,,Poezja bez granic"

II. UCZESTNICZYLIŚMY W:

 • warsztatach muzycznych w języku niemieckim pod kierunkiem muzyków z Hamburga

 • redagowaniu gazety uczniowskiej ,,Klick” w ramach warsztatów dziennikarskich

 • lekcji bibliotecznej: ,,Niemiecka literatura – czytamy to, co dobre!”

 • organizacji Tygodnia Języków Obcych

 •  tworzeniu wspólnej wystawy: ,,Zagranica oczami szkolnej społeczności”

 •  realizacji projektu ,,Deutsch hat Klasse”

 • redagowaniu szkolnej gazetki - rubryki: Café Deutsch

III. WYJEŻDŻALIŚMY:

 • na warsztaty dziennikarskie do Berlina

 • w ramach wymiany międzynarodowej do miejscowości Berlin - Poczdam - Soest - Düsseldorf

 • do Frankfurtu na pierwsze spotkanie Erasmus+

....A dnia 22 stycznia udajemy się na dwutygodniowy, zasłużony wypoczynek….! :)

100% zdawalność egzaminu Deutsches Sprachdiplom C1 w II Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Z przyjemnością informuję, że Urszula Aleksandrowicz, Michał Bogusz, Ewa Bokiniec, Filip Chomik, Piotr Ciszewski, Robert Galimski, Zuzanna Głos, Aleksandra Gwiazdowska, Maja Kleszczewska, Łucja Lupa, Aleksandra Łakus, Zofia Magnuszewska, Katarzyna Maksymiuk, Adam Maliszewski, Ramzes Mosiej, Adrianna Niedzielska, Patrycja Nosorowska, Aleksandra Piaszczyk, Adrianna Popławska, Maria Przepiórkowska, Maciej Purta, Aleksandra Rynkiewicz, Krzysztof Składanek zdali egzamin państwowy i uzyskali certyfikat Deutsches Sprachdiplom.

Serdecznie gratuluję Uczniom i Nauczycielom uzyskania doskonałych wyników!

Deutsches Sprachdiplom odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami Niemiec. Egzamin spełnia wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich.

Znaczna część absolwentów programu DSD planuje podjąć studia w Niemczech. Uzyskany przez nich certyfikat Deutsches Sprachdiplom zwalnia ich z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech.

Dyrektor Szkoły

Dariusz Bossowski

Ustny egzamin DSD już za nami – Gratulujemy świetnych wyników!

W dniach 10 i 11 stycznia 2018r. uczniowie grup DSD klas trzecich liceum przystąpili do egzaminu ustnego Deutsches Sprachdiplom. Z dumą informujemy, iż wszyscy przystępujący do egzaminu zdali egzamin ustny DSD.

Wyniki egzaminu pisemnego DSD, który odbył się 28 listopada 2017r., będą znane w kwietniu 2018r. Obecnie prace są sprawdzane przez egzaminatorów programu DSD w Niemczech.

Egzamin Deutsches Sprachdiplom to najwyższy poziom egzaminu państwowego Republiki Federalnej Niemiec osiągany przez uczniów poza granicami tego kraju. Spełnia on wymogi standardów egzaminów końcowych w szkołach niemieckich oraz standardów europejskich. Niemiecki Dyplom Językowy odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dyplom DSD C1 zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Sukcesy naszych uczniów w ogólnopolskim konkursie języka niemieckiego Deutschfreund

Z przyjemnością informujemy, że na ogólnopolskim konkursie ,,Deutschfreund", który odbył się w listopadzie 2017 roku, aż siedmiu uczniów naszej szkoły uzyskało tytuł laureata. Są to:

 •  Urszula Popko - klasa VII
 •  Jerzy Muszyński - klasa II gimnazjum
 •  Łukasz Marcin Więcław - klasa III gimnazjum
 •  Zofia Geresz, Jacek Pietruszkiewicz, Natalia Popko oraz Agnieszka Szpakowska z klasy I liceum
 •  Adam Maliszewski z klasy III liceum.

Ponadto aż 27 uczniów otrzymało dyplom za uzyskanie bardzo dobrego wyniku, tzn. ponad 80% możliwych do zdobycia punktów.

Uczniom i ich opiekunom serdecznie gratulujemy!

                                                                                                        Monika Jaroszewicz

                                                                                                Szkolny koordynator konkursu

Kontakt

85 65 11 416