Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • Aktualności
  • Artykuły

Rekrutacja 2018 do II LO

Gratulujemy wszystkim Uczniom, którzy dostali się do II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku i cieszymy się, że najlepsi gimnazjaliści wybrali naszą szkołę.

Przyjętych do szkoły zostało 240 uczniów, wśród tych uczniów jest 107 laureatów, którzy uzyskali łącznie 161 tytułów laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz 12 tytułów laureata olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów.

Nasza szkoła gwarantuje dalszy wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów.

Do naszego liceum były najwyższe progi punktowe przyjęć uczniów spośród wszystkich szkół w mieście.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do danej klasy:

Klasa A – politechniczna 179 pkt.

Klasa B – medyczna dwujęzyczna 215 pkt.

Klasa C – politechniczno – inżynierska 171 pkt.

Klasa D – medyczna 164 pkt.

Klasa E – medyczna 179 pkt.

Klasa F – menadżerska 167 pkt.

Klasa G – prawniczo – humanistyczna 160 pkt.

Klasa H – międzynarodowa IB 203 pkt.

Maksymalna liczba punktów do wszystkich oddziałów – 200 pkt., oddział międzynarodowy i medyczny dwujęzyczny – 270 pkt.

Zapraszamy uczniów przyjętych do klas pierwszych liceum oraz ich rodziców na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami, które odbędzie się 31 sierpnia 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w sali gimnastycznej.

Przypominam, że do 12 lipca 2018 r. (czwartek) do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Proszę zapoznać się z ramowym planem wyjazdu integracyjnego we wrześniu 2018 r. oraz terminem wpłat na wyjazd (artykuł na stronie szkoły).

Dariusz Bossowski

dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Kontakt

85 65 11 416