godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

Wojewódzki Konkurs Chemiczny

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1.  Alifier Magdalena II
2.  Bagiński Szymon III
3.  Kamiński Jan Jakub III
4.  Klimczuk Kacper III
5.  Krzywosz Szymon III
6.  Malecka Urszula II
7.  Mazurczak Mateusz Stanisław III
8.  Naumowicz Kacper Michał III
9.  Olszewski Wojciech III
10.  Pauk Konrad III
11.  Ramotowska Laura II
12.  Szeląg Małgorzata III
13.  Szeląg Urszula III
14.  Szóstko Michał III
15.  Tarasiuk Paula III
16.  Terlecki Wiktor III
17.  Więcław Łukasz Marcin III

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

Sprawdziany dyrektorskie w marcu 2018 r.

Dyrektor Szkoły informuje, że w marcu 2018r. w naszej szkole zostaną przeprowadzone sprawdziany dyrektorskie dla uczniów klas pierwszych i drugich LO, klas drugich i trzecich PG oraz klas siódmych SP.

Harmonogram sprawdzianów dyrektorskich

 

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

Zebranie z Rodzicami w styczniu 2018 r.

Serdecznie zapraszam Rodziców na śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania Uczniów:

 17.01.2018 r. (środa)

klasy VII SP, II i III Gimnazjum o godz. 17:00 – zebranie ogólne z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcą w sali,

klasy III Liceum o godz. 17:00 – zebranie z wychowawcą klasy w sali.

 18.01.2018 r. (czwartek)

klasy I Liceum o godz. 17:00 - zebranie ogólne z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcą w sali,

klasy II Liceum o godz. 18:00 - zebranie ogólne z dyrektorem szkoły w sali gimnastycznej, następnie z wychowawcą w sali.

Przydział sal na zebrania z Rodzicami:

Czytaj dalej

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego-etap okręgowy

    Z przyjemnością informujemy, że do etapu okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego zakwalifikowano aż 12 uczniów naszej szkoły.

Są to:

L.p

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Imię i nazwisko opiekuna

1.

Daria Kondraciuk

II c

p.prof. Ewa Grochowska

2.

Jan Rybarczyk

II a

p.prof. Ewa Grochowska

3.

Adrianna Niedzielska

III i

p.prof. Marta Danilczyk

4.

Piotr Dzieniszewski

III g

p.prof. Marta Pawłowska-Banach

5.

Jan Stachurski 

III g

p.prof. Marta Pawłowska-Banach

6.

Julia Kędyś

III g

p.prof. Marta Pawłowska-Banach

7.

Patryk Waszkiewicz

III g

p.prof. Marta Pawłowska-Banach

8.

Paulina Wnorowska

III g

p.prof. Marta Pawłowska-Banach

9.

Gabriela Ożlańska

III g

p.prof. Marta Pawłowska-Banach

10.

Weronika Kozłowska

II h

p.prof. Marta Pawłowska-Banach

11.

Martyna Gierałtowska

I g

p.prof. Ewa Muszkatel

12.

Jakub Piotr Zadykowicz

I e

p.prof. Ewa Muszkatel

Gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie okręgowym!

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

Środa 17.01.2018r. - Harmonogram Targów Edukacyjnych

Targi Edukacyjne - harmonogram wydarzeń w sali gimanastycznej

  • godz. 9.00 - 9.55 - spotkania uczniów klas trzecich LO z przedstawicielami uczelni przy stoiskach wystawowych
  • godz. 10.00 - 10.50 - spotkania uczniów klas drugich LO z przedstawicielami uczelni przy stoiskach wystawowych
  • godz.11.00 - 11.45 - spotkania uczniów klas pierwszych LO z przedstawicielami uczelni przy stoiskach wystawowych

Targi Edukacyjne – harmonogram wykładów i prezentacji w salach

Uczniów klas III LO oraz klas II E i II I prosimy o zapoznanie się z harmonogramem wykładów i prezentacji, które odbywać się będą w salach lekcyjnych 17 stycznia 2018 roku.

Nr lekcji

Klasa

Temat wykładu

sala

Nauczyciel

3.

III D

Prezentacja oferty Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej (kierunki: Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia)

 

s. 133

Pani E. Grochowska

III E

Pan P. Kłosowski

III i

Pani A. Gryczkowska

III A

Z fizyką w przyszłość

s. 3

Pani A. Brut
Pan R. Kowalczuk

III B

Pani W. Kurzawa

III C

„Matematyka jest trudna ? – Możesz ją nie tylko zrozumieć, ale też odkrywać.

s. 4

Pani B. Idźkowska
(cała klasa)

III F

Pani G. Czarnecka

III G

Języki są jak kwiaty, wszystkie piękne!” - dlaczego warto uczyć się języka rosyjskiego? – 20 min.

Skieruj się na francuski – 20 min.

s. 5

Pani  M. Dobkowski

III H

Pani A. Bezubik
Pani E. Kiersnowska
Pan M. Pryszczepko

II E

Owady w życiu człowieka

s. 6

Pani M. Danilczyk

II i

Pani M. Dubrawska

4.

III D

Prezentacja oferty Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Jęz. Angielskim (kierunki: Lekarski, Lekarsko-Dentystyczny i Techniki Dentystyczne)

 

s. 133

Pani R. Sawczuk

III E

Pan N. Duda

III i

Pani A. Potocka

III A

Materiały elektryczne w nowych zastosowaniach

s. 3

Pani A. Brut
Pan R. Kowalczuk

III B

Pani H. Babińska

III C

Prezentacja wydziału mechanicznego

s. 4

Pani B. Idźkowska
(cała klasa)

III F

Pani G. Czarnecka

III G

Dyplomacja cyfrowa

s. 5

Pani M. Pawłowska- Banach

III H

 

Pani A. Bezubik
Pani E. Kiersnowska
Pan M. Pryszczepko

Pani H. Babińska

5.

III D

Prezentacja oferty Wydziału Nauk o Zdrowiu (kierunki: Biostatystyka, Dietetyka, Elektroradiologia, Fizjoterapia, Logopedia z Fonoaudiologią, Pielęgniarstwo, Położnictwo, Ratownictwo Medyczne, Zdrowie Publiczne)

s. 133

Pani R.Sawczuk

III E

Pani M. Rychter
Pani Z. Kopeć

(cała klsa)

III i

Pani M. Danilczyk

III C

VR czy AR? Rzeczywistość wirtualna i rozszerzona w nowoczesnym marketingu

s. 4

Pan M. Łuszczewski
Pani K. Kwasik

III F

Rybicka
(cała klasa)

Chętni uczniowie kl. III A, III B

Pod opieką nauczycieli j.w.

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów – stopień rejonowy rok szkolny 2017/2018

Informacje ogólne

Uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz członków Rejonowej Komisji Konkursowej prosimy o punktualne przybycie o godz. 9.30 dnia 16 stycznia 2018 r. (wtorek)

Uczeń przed wejściem do sali okazuje ważną  legitymację szkolną oraz kartę kodową podpisaną  przez rodzica/prawnego opiekuna i dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Każdy uczeń przynosi ze sobą kalkulator prosty, linijkę i długopis.

Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani na konkurs.

Informacja o wynikach

Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace uczniowskie i opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa)

Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Wglądy do prac

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w następujących terminach:

5.02.1018 r. (poniedziałek) godz. 16.00-17.00 s. 247, II piętro

6.02.2018 r. (wtorek) godz. 15.00-16.00 s. 247, II piętro

7.02.2018 r. (środa) godz. 7.30-8.15 s. 247, II piętro

Prace konkursowe nie mogą być kserowane, można sporządzać notatki oraz fotokopie.

Odwołania

Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do 8 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej czyli w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przy ul. Narewskiej 11. Decyduje data wpływu pisma do sekretariatu.

Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.

Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.

Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie do 13 lutego 2018 r. oraz informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 8 do Regulaminu. Decyzja Prezydium jest ostateczna.

Dariusz Bossowski

Przewodniczący Komisji Konkursowej

LISTA UCZESTNIKÓW Z PRZYDZIAŁEM DO SAL:

Czytaj dalej

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

Wojewódzki Konkurs Biologiczny

UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO STOPNIA WOJEWÓDZKIEGO

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Dąbrowski Kacper III
2. Kazberuk Piotr II
3. Komarewska Natalia III
4. Kuc Natalia III
5. Piotrowska Joanna III
6. Radziszewska Urszula III
7. Siebiatyńska Patrycja III
8. Sokołowska Anna Maria II
9. Szeląg Małgorzata III
10. Szeląg Urszula III
11. Terlecki Wiktor III
12. Więcław Łukasz Marcin III
13. Żamojda Katarzyna II

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowania się do etapu wojewódzkiego.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

Deklaracje maturalne 2018

Szanowni Maturzyści!

Uprzejmie przypominam, że termin złożenia ostatecznej deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego dla uczniów (absolwentów) oraz dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia (absolwenta) mija 7 lutego 2018 r. (środa). Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji ostatecznej z dniem 8 lutego 2018 r. deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.

Dyrektor Szkoły

Dariusz Bossowski

Czytaj dalej

Udostępnij na:
FaceBook  Twitter

Kontakt

85 65 11 416