Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • Aktualności
 • Artykuły

Stypendia Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/ 2018

Dyrektor szkoły informuje, że wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 dla uczniów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2017/2018 należy składać w sekretariacie szkoły do 20 czerwca 2018 r.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie, którzy w roku szkolnym 2017/2018 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne w szczególności:

 • laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 • laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 • uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 • uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 • uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym,
 • laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty.

Kandydatami do stypendium mogą być również absolwenci, którzy ukończyli szkołę w bieżącym roku szkolnym. Do wniosku należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2017/2018. Wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym (czcionka Arial 12, na jednej kartce dwustronnie drukowanej).  

W celu usprawnienia pracy uprzejmie proszę o przesłanie wypełnionego wniosku jako załącznika w programie Word na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem stypendium MEN, sprawy związane ze stypendium MEN nadzoruje pani dyrektor Marta Zackiewicz-Wasilewska

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890),
 • art. 90 i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198, 2203 i 2361)
 • oświadczenie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
0
0
0
s2sdefault

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku za wyniki i osiągnięcia w nauce 2018

Dyrektor szkoły informuje:

Uczeń Liceum, Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej ubiegający się o stypendium powinien przede wszystkim być laureatem lub finalistą przedmiotowego konkursu, olimpiady lub turnieju na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. We wniosku o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2018/2019 można wpisać ,,proponowaną średnią ocen" na dzień złożenia wniosku, a w przypadku, gdy ulegnie ona zmianie należy niezwłoczne przekazać, informację o zaistniałej zmianie. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki i osiągnięcia w nauce na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w sekretariacie szkoły oraz można pobrać tutaj:

Uczniowie składają wnioski z pełną dokumentacją w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 13 czerwca 2018 r.
Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie pismem komputerowym.
Sprawy związane ze stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla uczniów LO nadzoruje pani dyrektor Sylwia Toczydłowska, a dla uczniów PG i SP pani dyrektor Marta Bielecka.

0
0
0
s2sdefault

Stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku w dziedzinie twórczości artystycznej 2018

Dyrektor szkoły informuje:

Uczeń Liceum, Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej ubiegający się o stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej powinien być przede wszystkim laureatem bądź finalistą artystycznego konkursu, turnieju, przeglądu, festiwalu lub artystycznej olimpiady na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim. We wniosku o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2018/2019 można wpisać ,,proponowana ocena z zachowania", a w przypadku, gdy ulegnie ona zmianie należy niezwłoczne przekazać taką informację. 

Wniosek o przyznanie stypendium w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2018/2019 znajduje się w sekretariacie szkoły oraz można pobrać tutaj:

Uczniowie składają wnioski z pełną dokumentacją w sekretariacie szkoły najpóźniej do dnia 13 czerwca 2018 r.
Wnioski o przyznanie stypendium należy wypełnić wyłącznie pismem komputerowym.
Sprawy związane ze stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku dla uczniów LO nadzoruje pani dyrektor Sylwia Toczydłowska, a dla uczniów PG i SP pani dyrektor Marta Bielecka.

0
0
0
s2sdefault

Uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Szanowni Rodzice
Proponujemy Państwu zapoznanie się z Uchwałą Nr L/771/18 Rady Miasta Białystok w sprawie określenia terenu działania poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez Miasto Białystok. Uchwała wchodzi w życie od 14 czerwca 2018 roku z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2018r.
Treść Uchwały znajdziecie Państwo w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego (Dz. Urzęd. Woj. Podl. Z 2018 r. poz. 2448).

0
0
0
s2sdefault

Wizyta w SGH i Muzeum Azji i Pacyfiku

W ramach programu "Klasy akademickie SGH" młodzież z klas 1f i 2f odwiedziła Szkołę Główną Handlową, gdzie wzięła udział w następujących zajęciach:

 • spotkanie informacyjne - rekrutacja do Szkoły Głównej Handlowej
 • zajęcia na temat historii pieniądza
 • wykład dr hab. Krzysztofa Kozłowskiego o wywieraniu wpływu na ludzi
 • warsztaty dr Joanny Tabor-Błażewicz „Jak zdiagnozować swój potencjał i rozwinąć swoje talenty”

Następnie udaliśmy się do Muzeum Azji i Pacyfiku, gdzie zwiedziliśmy wystawę stałą "Strefa dźwięków" i interaktywną wystawę czasową "Tradycyjne zabawy i gry Azji".

Magdalena Ryczko-Gryc, koordynatorka współpracy z SGH

0
0
0
s2sdefault

Webinarium ze Szkoły Głównej Handlowej

Klasy 1f i 2f kolejny raz w tym roku szkolnym wzięły udział w webinarium. Tym razem temat brzmiał "Dzieci-rodzicom, a wnuki-dziadkom. O systemie emerytalnym w Polsce", a wykład poprowadziła dr Ewa Cichowicz.

Magdalena Ryczko-Gryc

0
0
0
s2sdefault

XVI Konkurs Recytatorski Poezji Rosyjskiej

Miło nam poinformować, że Krzysztof Poskrobko z klasy II B został laureatem XVI Konkursu Recytatorskiego Poezji Rosyjskiej, zajmując w konkursie trzecie miejsce.

Serdecznie gratulujemy sukcesu!

0
0
0
s2sdefault

Sukces zawodników II Liceum Ogólnokształcącego w tenisie ziemnym; I m-ce Natalii Lewczuk i Maksymiliana Sańczyka

7 czerwca 2018 roku na korcie V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku odbyła się Wojewódzka Licealiada Sobieski Cup o Puchar Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego w Tenisie Ziemnym.

Naszą szkołę reprezentowali:

Natalia Lewczuk kl.2 D

Emiliya Mikhaliova kl.2E

Maksymilian Sańczyk kl. 1 A

Reprezentantki naszej szkoły rywalizowały ze sobą w finale, w którym lepsza okazała się Natalia Lewczuk.

       Wśród chłopców pierwsze miejsce zajął Maksymilian Sańczyk. W finale pokonał po ciężkiej i emocjonującej walce zawodnika z Suwałk.

Opiekun : Urszula Kunowska

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

0
0
0
s2sdefault

Kontakt

85 65 11 416