II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

 • Home
 • Middle Years Programme

Jeden z czterech programów oferowanych przez organizację IBO

 • został rozwinięty w latach 90-tych XX wieku
 • cztero- lub pięcioletni program międzynarodowy
 • przeznaczony dla uczniów w wieku 11-16 lat
 • nakładka na polski program nauczania

Materiał jest zorganizowany wokół 6 kontekstów:

 • tożsamość i relacje
 • orientacja w czasie i przestrzeni
 • kultura i twórczość własna
 • innowacje technologiczne
 • globalizacja i trwałość
 • uczuciowość i rozwój

Filozofia MYP

 • nauczanie holistyczne
 • uczenie poprzez działanie
 • uczeń w centrum procesu kształcenia
 • rozwijanie indywidualnych zdolności każdego ucznia
 • oferuje interdyscyplinarność nauczanych treści
 • ocenianie jest oparte na kryteriach
 • praca projektowa i wolontariat

Celem jest rozwijanie umiejętności:

 • komunikacji
 • zarządzania sobą
 • wyszukiwania, selekcji i analizy informacji
 • kreatywnego myślenia
 • umiejętności społecznych

MYP a polski system

KLASA 7 SP

  

MYP   YEAR 2

KLASA 8 SP

MYP   YEAR 3

KLASA 1 LO

MYP   YEAR 4

KLASA 2 LO

MYP   YEAR 5

Kontakt

85 65 11 416