II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

  • Home
  • O szkole
  • Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

01.09.2016 r. (czw.)

2.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie WDN-u, planu nadzoru pedagogicznego

14.09.2016 r. (śr.) godz. 16:00

3.

Zebranie rodziców uczniów klas I PG:

- ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

15.09.2016 r. (czw.)

godz. 17:00

godz. 17:45

4.

Apel z okazji 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej

16.09.2016 r. (pt.)

5.

Zebranie rodziców uczniów klas III PG:

- ogólne z dyrektorem na temat zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

16.09.2016 r. (pt.)

godz. 18:00

godz. 18:30

6.

Zebranie rodziców uczniów klas III LO:

– ogólne z dyrektorem szkoły na temat zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego,

– z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

19.09.2016 r. (pn.)

godz. 17:00

godz. 17:45

7.

Zebranie rodziców uczniów klas I LO:

- ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

20.09.2016 r. (wt.)

godz. 17:00

godz. 17:45

8.

Złożenie przez rodziców uczniów klas III PG deklaracji wskazującej język obcy nowożytny na egzaminie gimnazjalnym

do 21.09.2016 r. (śr.)

9.

Zebranie rodziców uczniów klas II PG:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

21.09.2016 r. (śr.)

godz. 17:00

10.

Zebranie rodziców uczniów klas II LO:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

23.09.2016 r. (pt.)

godz. 17:00

11.

Zebranie Rady Rodziców – prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych wszystkich klas PG i LO; wybory uzupełniające do prezydium Rady Rodziców

23.09.2016 r. (pt.)

godz. 18:00

12.

Zebranie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych

30.09.2016 r. (pt.)

13.

Wybory do samorządów uczniowskich (w LO i PG)

październik 2016 r.

14.

Ślubowanie uczniów klas I LO i otrzęsiny

12.10.2016 r. (śr.) godz. 17.00

15.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2016 r. (czw.) godz. 12:00

16.

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa

13.10.2016 r. (czw.) godz. 17:00

17.

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego

14.10.2016 r. (pt.)

18.

Ślubowanie uczniów klas I PG i dyskoteka

17.10.2016 r. (pn.) godz. 16:00

19.

Rada Pedagogiczna IB

03.11.2016 r. (czw.)

20.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

10.11.2016 r. (czw.)

21.

Matury próbne w klasach III LO

21-25.11. 2016 r. (pn.-pt.)

22.

Święto Szkoły – XVII rocznica przywrócenia imienia szkole- akademia

22.11.2016 r. (wt.)

23.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów LO oraz konsultacje - indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

22.11.2016 r. (wt.) godz. 17:00 godz. 18:00 - 19:30

24.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów PG oraz konsultacje - indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

23.11.2016 r. (śr.) godz. 17:00 godz. 18:00 - 19:30

25.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

28.11-07.12.2016 r.

26.

Tydzień Języków Obcych

05-09.12.2016 r. (pn.-pt.)

27.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III PG

07-09.12.2016 r. (śr.- pt.)

28.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

16.12.2016 r. (pt.)

29.

Koncert kolęd

20.12.2016 r. (wt.) godz. 10:00

30.

Rada Pedagogiczna – szkoleniowa oraz spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

20.12.2016 r. (wt.) godz. 13:30

31.

Jasełka Bożonarodzeniowe

21.12.2016 r. (śr.)

32.

Wigilie klasowe

21.12.2016 r. (śr.)

33.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2016 r.-01.01.2017 r.

34.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach PG i LO przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania

04.01.2017 r. (śr.) do godz. 12:00

35.

Poinformowanie rodziców klas PG i LO (pisemne) o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

04.01.2017 r. (śr.)

36.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

13.01.2017 r. (pt.)

37.

Międzyszkolny turniej tańca

13.01.2017 r. (pt.)

38.

Bal uczniów klas II LO - połowinki

14.01.2017 r. (so.)

39.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

17.01.2017 r. (wt.) godz. 15:30

40.

Targi Edukacyjne

18.01.2017 r. (śr.)

41.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. III LO i kl. I, II i III PG – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

18.01.2017 r. (śr.) godz. 17:00

42.

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru

19.01.2017 r. (czw.) godz. 13:30

43.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I i II LO – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

19.01.2017 r. (czw.) godz. 17:00 kl. I LO

godz. 18:00 kl. II LO

44.

Bal uczniów klas III LO - studniówka

21.01.2017 r. (so.)

45.

Ferie zimowe

23.01-05.02.2017 r.

46.

Apel podsumowujący wyniki nauczania i zachowania za I semestr

06.02.2017 r. (pn.)

47.

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych oraz złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

07.02.2017 r. (wt.)

48.

Rada Pedagogiczna IB

09.02.2017 r. (czw.)

49.

Matury próbne klas III LO

13-17.02.2017 r. (pn.-pt.)

50.

Tydzień dyplomacji

20-24.02.2017 r. (pn.-pt.)

51.

Dzień Nauki

28.02.2017 r. (wt.)

52.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

13-22.03.2017 r.

53.

Targi przedmiotów IB DP

14.03.2017 r. (wt.)

54.

Dzień Talentów

21.03.2017 r. (wt.)

55.

Dzień otwarty szkoły

22.03.2017 r. (śr.) godz. 16:00-19:00

56.

Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów klas III o końcowych przewidywanych ocenach niedostatecznych

24.03.2017 r. (pt.)

57.

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach LO

27-28.03.2017 r.(pn.-wt.) kl. I LO 29-30.03.2017 r.(śr.-czw.) kl. II LO

58.

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach PG

30-31.03.2017 r. (czw.- pt.)

59.

Rekolekcje wielkopostne

03-05.04.2017 r. (pn.- śr.)

60.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach III LO przewidywanych końcowych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

07.04.2017 r. (pt.)

61.

Zebrania klasowe - poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych końcowych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

10.04.2017 r. (pn.) godz. 17:00

62.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach III LO

12.04.2017 r. (śr.) do godz. 12:00

63.

Wiosenna przerwa świąteczna

13-18.04.2017 r.

64.

Egzamin gimnazjalny: część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, język obcy nowożytny

19-21.04.2017 r. (śr.- pt.)

65.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów klas I i II LO oraz konsultacje - indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

20.04.2017 r. (czw.) godz. 17:00 godz. 18:00-19:30

66.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów PG oraz konsultacje - indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

21.04.2017 r. (pt.) godz. 17:00 godz. 18:00-19:30

67.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna klas III LO

24.04.2017 r. (pn.) godz. 15:30

68.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

27.04.2017 r. (czw.)

69.

Zakończenie zajęć w klasach III LO i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

28.04.2017 r. (pt.) godz. 16:00

70.

Matura międzynarodowa

01-19.05.2017 r.

71.

Egzamin maturalny – część pisemna i ustna

04-23.05.2017 r.

72.

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa

05.05.2017 r. (pt.) godz. 14:00

73.

Matura próbna klas II LO

15-19.05.2017 r. (pn.-pt.)

74.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych) ocenach niedostatecznych w LO i PG

19.05.2017 r. (pt.)

75.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. II H)

22-31.05.2017 r.

76.

Próbny egzamin gimnazjalny klas II PG

22-24.05.2017 r. (pn.- śr.)

77.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach I i II LO oraz I, II, i III PG przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

05.06.2017 r. (pn.)

78.

Zebrania klasowe; poinformowanie rodziców uczniów klas LO i PG o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

06.06.2017 r. (wt.) godz. 17:00 – LO godz. 18:30 - PG

79.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II LO i PG

12.06.2017 r. (pn.)

80.

Festiwal Nauki dla uczniów PG i prezentacje

12.06.2017 r. (pn.)

81.

Dzień Sportu

13.06.2017 r. (wt.)

82.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja klas I i II LO i PG oraz rada szkoleniowa

14.06.2017 r. (śr.) godz. 16:00

83.

Bal Gimnazjalisty – uczniów klas III PG

20.06.2017 r. (wt.)

84.

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego

21.06.2017 r. (śr.) godz. 15:00

85.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

23.06.2017 r. (pt.)

kl. I LO – 9:00

kl. II LO – 10:30

kl. PG -12:00

86.

Ferie letnie

24.06-03.09.2017 r.

Kontakt

85 65 11 416