Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

                                 Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

04.09.2017 r. (pn.)

2.

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie WDN-u, planu nadzoru pedagogicznego

15.09.2017 r. (pt.) godz. 16:00

3.

Apel z okazji 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej

15.09.2017 r. (pt.)

4.

Zebranie rodziców uczniów klas 7 SP:

 – ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

– z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

21.09.2017 r. (czw.)

godz. 17:00

 

godz. 17:45

5.

Zebranie rodziców uczniów klas III PG:

- ogólne z dyrektorem na temat zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

22.09.2017 r. (pt.)

godz. 18:00

godz. 18:30   

6.

Złożenie przez rodziców uczniów klas III PG deklaracji wskazującej język obcy nowożytny na egzaminie gimnazjalnym

do 22.09.2017 r. (pt.)                 

7.

Zebranie rodziców uczniów klas III LO:

- ogólne z dyrektorem szkoły na temat zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

25.09.2017 r. (pn.)

godz. 17:00

godz. 17:45

8.

Zebranie rodziców uczniów klas I LO:

- ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

26.09.2017 r. (wt.)

godz. 17:00

 

godz. 17:45

9.

Zebranie rodziców uczniów klas II PG:                                                                                            

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

27.09.2017 r. (śr.)

godz. 17:00

10.

Zebranie rodziców uczniów klas II LO:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

28.09.2017 r. (czw.)

godz. 17:00

11.

Zebranie Rady Rodziców – prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych wszystkich klas SP, PG i LO; wybory uzupełniające do prezydium Rady Rodziców

28.09.2017  r. (czw.)

godz. 18:00

12.

Zebranie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych

29.09.2017 r. (pt.)

13.

Wybory do samorządów uczniowskich (w LO i PG)

październik 2017 r.

14.

Ślubowanie uczniów klas I LO i otrzęsiny

11.10.2017 r. (śr.)

godz. 17:00

15.

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

12.10.2017 r. (czw.) godz. 12:00

16.

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa

12.10.2017 r. (czw.) godz. 17:00

17.

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego

13.10.2017 r. (pt.)

18.

Ślubowanie uczniów klas SP i otrzęsiny

16.10.2017 r. (pn.) godz. 16:00

19.

Akademia z okazji Święta Niepodległości

10.11.2017 r. (pt.)

20.

Matury próbne w klasach III LO

20-24.11. 2017 r. (pn.-pt.)

21.

Święto Szkoły – XVIII rocznica przywrócenia imienia szkole

- akademia

22.11.2017 r. (śr.)

22.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów LO oraz
konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

22.11.2017 r. (śr.) godz. 17:00
godz. 18:00 - 19:30

23.

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów SP i PG oraz
konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

23.11.2017 r. (czw.) godz. 17:00
godz. 18:00 - 19:30

24.

Bal uczniów klas II LO - połowinki

25.11.2017 r. (so.)

25.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

27.11-06.12.2017 r.

26.

Tydzień Języków Obcych

04-08.12.2017 r. (pn.-pt.)

27.

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów klas III PG

06-08.12.2017 r. (śr.- pt.)

28.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

15.12.2017 r. (pt.)

29.

Rada Pedagogiczna – szkoleniowa oraz spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

20.12.2017 r. (śr.) godz. 13:30

30.

Koncert kolęd

21.12.2017 r. (czw.) godz. 10:00

31.

Wigilie klasowe

21.12.2017 r. (czw.)

32.

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 r.-31.12.2017 r.

33.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach SP,PG i LO przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania

03.01.2018 r. (śr.) do godz. 12:00

34.

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

03.01.2018 r. (śr.)

35.

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

12.01.2018 r. (pt.)

36.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów

16.01.2018 r. (wt.) godz. 15:30

37.

Targi Edukacyjne

17.01.2018 r. (śr.)

38.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. III LO, kl. II i III PG i kl. 7 SP – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

17.01.2018 r. (śr.) godz. 17:00

39.

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru

18.01.2018 r. (czw.)   godz. 13:30

40.

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I i II LO – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

18.01.2018 r. (czw.) godz. 17:00 kl. I LO

godz. 18:00 kl. II LO 

41.

Bal uczniów klas III LO - studniówka

20.01.2018 r. (so.)                     

42.

Ferie zimowe

22.01-04.02.2018 r.

43.

Apel podsumowujący wyniki nauczania i zachowania za I semestr                                              

07.02.2018 r. (śr.)

44.

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych oraz złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

07.02.2018 r. (śr.)

45.

Matury próbne klas III LO

12-16.02.2018 r. (pn.-pt.)

46.

Festiwal Dyplomatyczny

19-23.02.2018 r. (pn.-pt.)

47. Dzień Nauki 27.02.2018 r. (wt.)

48.

II Międzyszkolny Turniej Tańca

02.03.2018 r. (pt.)

49. Dzień otwarty szkoły - SP 53 06.03.2018 r. (wt.) godz. 17:00-19:30

50.

II Festiwal Agnieszki Osieckiej

07.03.2018 r. (śr.)

51.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

12-21.03.2018 r.

52.

Targi przedmiotów IB DP

14.03.2018 r. (śr.)

53.

Rekolekcje wielkopostne

12-14.03.2018 r. (pn.- śr.)

54.

Sprawdziany wewnątrzszkolne - dyrektorskie w klasach PG i SP

19.03,20.03,22.03.2018 r. (pn. wt. czw.)

55.

Dzień otwarty szkoły – II LO

22.03.2018 r. (czw.) godz. 16:00-19:00

56.

Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów klas III LO o końcowych przewidywanych ocenach niedostatecznych

23.03.2018 r. (pt.)

57.

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach LO

26-27.03.2018 r.(pn.-wt.) kl I LO
22 - 23.03.2018 r.(czw.-pt.) kl. II LO

58.

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03.-03.04.2018 r.

59.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach III LO przewidywanych końcowych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

06.04.2018 r. (pt.)

60.

Zebrania klasowe - poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych końcowych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

10.04.2018 r. (wt.) godz. 17:00

61.

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach III LO

11.04.2018 r. (śr.) do godz. 12:00

62. Dzień Talentów 13.04.2018 r. (pt.)

63.

Zebrania śródokresowe z rodzicami  uczniów SP i PG oraz
konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

16.04.2018 r. (pn.) godz. 17:00
godz. 18:00-19:30

64.

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, język obcy nowożytny

18-20.04.2018 r. (śr.-pt.)

65.

Zebrania śródokresowe z rodzicami  uczniów klas I i II LO oraz
konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

19.04.2018 r. (czw.) godz. 17:00
godz. 18:00-19:30

66.

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna uczniów klas III LO

20.04.2018 r. (pt.) godz. 15:30

67.

Zakończenie zajęć w klasach III LO i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

27.04.2018 r. (pt.) godz. 16:00

68.

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

30.04.2018 r. (pn.)

69.

Matura międzynarodowa

30.04-18.05.2018 r.

70.

Egzamin maturalny – część pisemna i ustna

04-22.05.2018 r.

71.

Matura próbna klas II LO

14-18.05.2018 r. (pn.-pt.)

72.

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych) ocenach niedostatecznych w LO, PG i SP

18.05.2018 r. (pt.)

73.

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. II H)

21-30.05.2018 r.

74

Próbny egzamin gimnazjalny klas II PG

21-23.05.2018 r. (pn.- śr.)

75.

Próbny egzamin ósmoklasisty dla klas 7 SP

28-30.05.2018 r. (pn.- śr.)

76.

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach I i II LO; II i III PG oraz 7 SP przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

04.06.2018 r. (pn.)

77.

Zebrania klasowe; poinformowanie rodziców uczniów klas LO, PG i SP o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

05.06.2018 r. (wt.) godz. 17:00 – LO
godz. 18:30 – PG i SP

78.

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II  LO; PG i SP

13.06.2018 r. (śr.)

79.

Festiwal Nauki dla uczniów PG

13.06.2018 r. (śr.)

80.

Dzień Sportu

15.06.2018 r. (pt.)

81.

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas I i II LO; PG i SP oraz rada szkoleniowa

15.06.2018 r. (pt.) godz. 16:00

82.

Bal Gimnazjalisty – uczniów klas III PG

19.06.2018 r. (wt.)

83.

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego

20.06.2018 r. (śr.) godz. 15:00

84.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

22.06.2018 r. (pt.)

kl. I LO – 9:00

kl. II LO – 10:30

kl. PG i SP – 12:00

85.

Ferie letnie

23.06-31.08.2018 r.

Kontakt

85 65 11 416