Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • PASCH
  • Doskonalenie zawodowe

Doskonalenie zawodowe

Warsztaty CLIL w Warszawie (5.-6.11.2016)

W dniach 5 i 6 listopada pani Olga Wojtasik(nauczyciel chemii) oraz pani Barbara Kornieluk (nauczyciel języka niemieckiego) wzięły udział w szkoleniu CLIL organizowanym przez Instytut Goethego w Warszawie. Tematem szkolenia była realizacja dwujęzyczności w szkołach podstawowych i gimnazjach. Zajęcia odbywały się w formie wykładowej i warsztatowej. W szkoleniu wzięły udział nie tylko przedstawiciele szkół polskich, ale tez szkoły węgierskiej. Prowadzącą była specjalistka tematu z Uniwersytetu w Strasburgu. Dzięki tym zajęciom nauczycielki naszej szkoły zobaczyły, jak w prosty sposób można przekazywać wiedzę uczniom z zakresu różnych przedmiotów, czy to chemii, czy historii nawet uczniom niemal nieznającym języka niemieckiego. Mogły też wymienić się doświadczeniami, co jest niezbędnym warunkiem wzbogacenia warsztatu pracy nauczycieli.

Konferencja PASCH w Monachium (25.11.-29.11.2015)

W dniach 25 – 29 listopada 2015 roku w Monachium odbyła się konferencja dyrektorów, koordynatorów i absolwentów szkół  PASCH. Brało w niej udział ponad 60 uczestników z ośmiu krajów środkowo–wschodniej Europy. W związku z zaproszeniem przez  panie Cordulę Hunorld (Praga) i Evę Pritscher (Budapeszt)  – ekspertek w nauczaniu języka niemieckiego przy Instytucie Goethego,  nasze gimnazjum reprezentowane było przez panią wicedyrektor Martę Zackiewicz-Wasilewską i koordynatora projektu w szkole panią Sylwię Annę Toczydłowską. Ponieważ nasze uczestnictwo w projekcie PASCH, który trwa już siedem lat,  dopiero się rozpoczyna, nasze nauczycielki mogły poznać przedstawicieli szkół biorących udział w projekcie od samego początku oraz aktywnie uczestniczyć w pięciodniowej wspólnej debacie na temat tego co było, jest i będzie  się działo w ramach jego realizowania. Wymiana doświadczeń i wizje na przyszłość, które omawiano w trakcie konferencji zapewne wzbogacą i urozmaica pracę szkoły oraz lekcje języka niemieckiego.

 

 

 

 

Szkolenie - Projekt "Deutsch hat Klasse" - (22.10 -24.10.2015)

W dniach 22-24 października 2015  odbyło sie w Warszawie szkolenie związane z realizowanym przez uczniów naszego gimnazjum projektem  „Deutsch hat klasse“ na temat „Partizipative Lernkulturen im Deutschunterricht”. W tym trzydniowym seminarium wzięła udział p. Agnieszka Rybicka.

Organizatorami był Instytut Goethego w Warszawie oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Referentkami były p. Ewa Ostaszewska – kierownik projektu „Deutsch hat klasse“ oraz p. Silvena Garelova z Berlina zajmująca się szkoleniem osób pracujących metodą projektów. Celem szkolenia było zapoznanie z metodami planowania, realizacji i ewaluacji projektów prowadzonych z uczniami w wieku 13-16 lat. Podczas zajęć seminaryjnych zostały zaprezentowane innowacyjne ćwiczenia oraz zabawy językowe zachęcające uczniów do mówienia w języku niemieckim oraz umożliwiające utrwalanie struktur gramatyczno – leksykalnych w sposób niekonwencjonalny. Ważnym elementem spotkania seminaryjnego była prezentacja metod rozwiązywania konfliktów, które często pojawiają się podczas pracy z dużą grupą uczniów. Licznie przybyli uczestnicy z różnych stron Polski mieli również możliwość wymiany doświadczeń w realizowaniu projektów oraz pracy na lekcjach języka niemieckiego.

 


Stypendium "Sztuka i kultura Kolonii" (28.06 - 11.07.2015)

Instytut Goethego przyznaje co roku stypendia nauczycielom szkół PASCH, umożliwiając im podniesienie swoich kwalifikacji zawodowych. W ubiegłym roku szkolnym takie stypendium otrzymała  p. Agnieszka Rybicka. Wzięła ona udział w dwutygodniowym szkoleniu „Sztuka i kultura Kolonii”. Dzięki licznym spotkaniom z ludźmi kultury miała możliwość  pogłębić i poszerzyć swoją wiedzę na tematy związane z życiem kulturalnym Niemiec. Wizyta w licznych muzeach tego miasta zapewniła możliwość pogłębienia wiedzy na temat dorobku kulturowego naszego zachodniego sąsiada. Wiedzę krajoznawczą uzupełniły wycieczki do Bonn i Düsseldorfu.

  

Spotkanie koordynatorów programu PASCH 2015

W dniach 20.01.2015 – 21.01.2015 w Pradze odbyło się spotkanie koordynatorów programu PASCH. W konferencji wzięli udział przedstawiciele szkół objętych patronatem Instytutu Goethego w ramach inicjatywy PASCH „Szkoły: Partnerzy przyszłości” oraz przedstawiciele Instytutu Goethego. W regionie Europy Środkowowschodniej do grona elitarnych szkół PASCH należy 21 szkół. Są to placówki z Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier. Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku reprezentowała p. wicedyrektor Marta Zackiewicz-Wasilewska. Podczas 2 dni warsztatów, dyskusji w międzynarodowym gronie koordynatorzy programu podsumowali dotychczasowe projekty prowadzone w ramach inicjatywy oraz wypracowali nowe pomysły. W roku szkolnym 2015/2016 będzie to min. wspieranie wymian młodzieży szkół PASCH, szkolenia dla nauczycieli dopasowane do ich potrzeb, wspieranie różnorodności oraz indywidualizacja działań edukacyjnych oraz utworzenie wspólnoty absolwentów programu.

 

Das PASCH- Jahrestreffen 2014

W dniach od 19 do 21 października 2014 odbyło się w Instytucie Goethego w Warszawie coroczne spotkanie nauczycieli z projektu PASCH. Grono germanistów z naszej szkoły reprezentowała p. Sylwia Anna Toczydłowska. Pani Ewa Dorota Ostaszewska-koordynatorka projektów edukacyjnych w Goethe-Institut oraz pan Piotr Głowik - koordynator projektu „Szkoły: Partnerzy przyszłości“ oficjalnie powitali nauczycieli z dziewięciu szkół z Polski, które realizują projekt. Po oficjalnej części, nauczyciele opowiadali o działaniach swoich szkół podjętych w ramach projektu. Następnie nadszedł czas na ewaluację współpracy z Instytutem Goethego oraz na przedstawienie planów na rok szkolny 2014/2015.

W ciągu kolejnych dwóch dni pani Toczydłowska wraz z innymi germanistami brała udział w seminarium pt.”Grammatik als Erlebnis”. Zajęcia w formie warsztatów prowadziła dr Freya Conesa, językoznawca i pedagog z wieloletnim doświadczeniem, która przygotowuje kursy doszkalające dla nauczycieli w całej Europie. Prelegentka podkreślała rolę wizualizacji, często trudnych zagadnień gramatycznych na lekcjach niemieckiego. Zaprezentowała kreatywne i inspirujące metody pracy z gramatyką, które pozwalają na jej wyjaśnienie, lepsze zrozumienie oraz utrwalenie  nowopoznanych struktur. W trakcie warsztatów podkreślała i pokazywała, że nauka gramatyki nie musi być ani trudna ani nudna, o czym mogli przekonać się nauczyciele w trakcie zajęć warsztatowych. Nauczyciele tworzyli własne zdydaktyzowane plakaty, sekwencje obrazkowe, collage, poznali również generatory komiksów on-line, które pozwalają na łatwe i szybkie stworzenie wizualizacji nie tylko tematów gramatycznych.

Kontakt

85 65 11 416