Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • Rekrutacja
  • Dokumenty

Dokumenty Kandydat Pre IB

1. Oświadczenie rodzica

2. Oświadczenie kandydata

* Wyżej wymienione dokumenty składają tylko kandydaci, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych (dokumenty należy dołączyć do świadectwa ukończenia gimnazjum oraz do zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego składanych w sekretariacie szkoły).

 

Kontakt

85 65 11 416