II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

  • Home
  • Rekrutacja
  • SP 53
  • Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Dzień Otwarty Szkoły.

6 kwietnia 2017 r.
godz. 17:00 – 19:30

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego kl. VII

Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku oraz uzyskanie informacji o terminie sprawdzianu predyspozycji językowych.

4-7 kwietnia 2017 r.

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych.

11 maja 2017 r. godz.13:00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych.

15 maja 2017 r. godz. 15:00

5.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej.

23 czerwca-26 czerwca 2017r.
do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

do oddziału dwujęzycznego klasy VII Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.

27 czerwca 2017 r.
do godz. 15:00

7.

Spotkanie organizacyjne rodziców i kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych klas VII Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.

27 czerwca 2017 r.

godz. 17:00

8.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych Szkoły Podstawowej Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku.

28 czerwca 2017 r.

godz. 15:00


Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 15:00. Siedziba szkoły: ul. Narewska 11, 15-840 Białystok.

Kontakt

85 65 11 416