II LO   PG 32   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

godło Polski

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku

 • Home
 • Strefa ucznia
 • Samorząd uczniowski
 • PG 32
 • Plan pracy

Plan Pracy SU PG 32

Działania Samorządu Uczniowskiego w PG 32 i II LO:

 • organizowanie zebrań samorządu uczniowskiego;
 • pomoc przy organizacji Targów Edukacyjnych w szkole;
 • organizacja pokazów filmów dokumentalnych w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych ŻUBROFFKA;
 • organizacja dyskotek i imprez kulturalnych;
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w kontaktach z Dyrekcją Szkoły (przedstawianie Dyrekcji opinii i potrzeb młodzieży) oraz z Kadrą Pedagogiczną;
 • reprezentowanie szkoły na międzyszkolnych spotkaniach SU, debatach;
 • usprawnienie komunikacji w szkole poprzez wdrożenie pomysłu kierowania przemieszczaniem się po klatkach schodowych tzw. "wchodzącej" i "schodzącej";
 • wprowadzanie w życie wszelkich inicjatyw  uczniowskich w porozumieniu z Dyrekcją szkoły;
 • utrzymywanie i nawiązywanie kontaktów ze szkołami partnerskimi w Polsce 
  i za granicą (próba organizacji zagranicznych wymian uczniowskich);
 • koordynowanie imprez szkolnych:  Annopolek, połowinek, studniówki, Święta Szkoły, mikołajek, walentynek, pierwszego dnia wiosny, Dnia Kobiet itp.;
 • pomoc/udział w organizacji uroczystości szkolnych;
 • współpraca z zespołem tworzącym kronikę szkolną;
 • nadzorowanie pracy Gazetki Szkolnej, radiowęzła;
 • prowadzenie gazetki ściennej SU;
 • współorganizacja Dni Otwartych;
 • współpraca z grupą wolontariatu;
 • prowadzenie akcji charytatywnych, np. zbiórka nakrętek, „Góra Grosza”;
 • wprowadzanie w życie akcji, dających uczniom ulgi w niezapowiedzianych kartkówkach i odpytywaniu.

 

Projekt planu pracy Samorządu Uczniowskiego II LO i PG32 w roku szkolnym 2016/2017

 

Termin

Zadania

Formy realizacji

Wrzesień

- wybór kandydatów do SU

- wybory przedstawicieli do SU przez poszczególne klasy

Październik

- wybory SU

- opracowanie planu pracy SU

 

 

 

- usprawnienie komunikacji w szkole poprzez wdrożenie pomysłu kierowania przemieszczaniem się po klatkach schodowych tzw. "wchodzącej" i "schodzącej"

- wybór Prezydium SU

- pierwsze zebranie SU

- spotkanie z gospodarzami klas i wybranie osób odpowiedzialnych za konkretne działania oraz ustalenie terminu realizacji zadań

- przedstawienie Dyrekcji szkoły planu pracy SU

 

 

 

Listopad

- organizacja Annopolek

 

- organizacja nocy filmowej

- zbiórka ozdób świątecznych

- wybranie klubu, zorganizowanie listy uczestników, zebranie opłaty, zaangażowanie opiekunów 
oraz zapewni foto- i wideo relacji z zabawy

Grudzień

- zapewnienie świątecznego nastroju

 

- redagowanie gazetki szkolnej WiFi

- mikołajki

 

- "Żubroffka"

- przyozdobienie szkoły świątecznymi dekoracjami, świąteczne życzenia dla nauczycieli

- stworzenie materiału świątecznego

- zaangażowanie Św. Mikołaja rozdającego słodkości społeczności szkolnej

- pokaz filmów

Styczeń

- podsumowanie I półrocza

 

- akcja WiFi

- złożenie sprawozdania z działalności SU

 

-  foto relacja z połowinek oraz studniówki

Luty

Poczta Walentynkowa

- akcja gazetki szkolnej

- uruchomienie z Poczty Walentynkowej

- stworzenie materiału walentynkowego, np. wywiady 
z uczniami, nauczycielami

Marzec

- Dzień Kobiet i Mężczyzn

 

 

- Dzień Wiosny, Dzień Wagarowicza, Dzień Talentów, Dni Otwarte - pomoc 
w organizacji

- wykonanie upominków, kart z życzeniami

- materiał do gazetki szkolnej

- pomoc w planowaniu i przeprowadzeniu Dnia Wiosny

- dzień wolny od pytania i kartkówek

Kwiecień

- Wielkanoc - akcja gazetki WIFI

 

 

- pożegnanie absolwentów

- życzenia świąteczne, materiał do gazetki

- przygotowanie kart z życzeniami

- pomoc w organizacji i realizacji

Maj

- akcjaWiFi

- fotorelacja z matur

Czerwiec

-Międzynarodowy Dzień Dziecka - impreza integrująca społeczność szkolną

- podsumowanie rocznej działalności SU

-zakończenie roku szkolnego 2016/2017 - pomoc w organizacji

- zorganizowanie pikniku integrującego społeczność szkolną (foto i wideo relacja)

- przedstawienie sprawozdania z pracy SU

- udział w apelu, przemówienie przewodniczącego SU

 

 ur

 

 

 

Kontakt

85 65 11 416