Dyrektor szkoły przedstawia ofertę zajęć pozalekcyjnych i konsultacji dla uczniów oraz zajęć sportowych w roku szkolnym 2023/2024