Dyrektor szkoły przedstawia ofertę zajęć pozalekcyjnych i konsultacji dla uczniów oraz zajęć sportowych w roku szkolnym 2022/2023