II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

43. Olimpiada Języka Niemieckiego

TERMINARZ 43. OLIMPIADY JĘZYKA NIEMIECKIEGO (rok szkolny 2019/2020)

Eliminacje szkolne – odbędą się dnia 8. listopada 2019 r. (piątek) o godz. 10.00. Czas trwania eliminacji: 2 godziny lekcyjne (90 minut).
Eliminacje okręgowe
eliminacje pisemne 2.etapu odbędą się w szkołach 10.stycznia 2020 r. (piątek). Początek eliminacji pisemnych ustala się na godz. 10.00. Czas trwania – 2 godziny lekcyjne (90 minut)
egzamin ustny dla zakwalifikowanych uczestników (którzy zdobyli co najmniej 85% punktów w eliminacjach pisemnych), odbędzie się w 12 okręgach w terminach wyznaczonych przez Komitety Okręgowe, jednak nie później, niż 15. lutego 2020 r.
Finał 43. OJN – eliminacje centralne odbędą się w dniach 3.- 5. kwietnia 2020 r. w Poznaniu, w Wyższej Szkole Języków Obcych i Katedrze Skandynawistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, al. Niepodległości 4.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie http://www.ojn.wsjo.pl/

Zgłoszenia do etapu szkolnego przyjmują nauczyciele j. niemieckiego do dnia 15 października 2019 r.

Marta Zackiewicz-Wasilewska
Szkolny koordynator OJN

Kontakt

85 65 11 416