II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Egzamin ustny Deutsches Sprachdiplom - grudzień 2019

Data: 11. - 13.12.2019
Sala egzaminacyjna: czytelnia

Uczniowie proszeni są o stawienie się na egzamin (do biblioteki szkolnej) przynajmniej na 15 minut przed planowanym w harmonogramie rozpoczęciem przygotowania do egzaminu.

HARMONOGRAM

Kontakt

85 65 11 416