II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Debata Kandydatów do Samorządu Uczniowskiego

W najbliższy czwartek 12.12. odbędzie się debata Kandydatów do Samorządu Uczniowskiego, podczas której zgłoszone komitety zaprezentują swój program wyborczy, a przedstawiciele Uczniów – trójki klasowe ze wszystkich klas (zarówno szkoły podstawowej jak i liceum) - będą mogli zadawać im pytania i poruszyć nurtujące ich przed wyborami kwestie. Po debacie nastąpi cisza wyborcza do piątku 13.12 – w tym bowiem dniu odbędą się wybory.

Trójki klasowe wszystkich klas prosimy o punktualne stawienie się na czwartkowej debacie o godzinie 13.00. w sali 133.

Dziękujemy i życzymy interesujących rozmów.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego SP i LO

0
0
0
s2sdefault

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Miło nam poinformować, że do drugiego etapu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zakwalifikowało się czterech uczniów naszej szkoły: Grzegorz Kiersnowski (kl. III a), Rafał Tworkowski (kl. III f), Michał Twarowski (kl. III a) oraz Maciej Dąbrowski (kl.II f).
Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach.

Ewa Magrel
Koordynator szkolny OWE

0
0
0
s2sdefault

Olimpiada Informatyczna

Do II etapu XXVII Olimpiady Informatycznej zakwalifikowali się Kacper Omieliańczyk z kl. 1A1 i Piotr Jakimiuk z kl. 2A.

Gratulujemy i życzymy osiągnięć w następnych etapach olimpiady.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY: Informacje związane z zakończeniem I semestru

Dyrektor szkoły informuje, że:

16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) - ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych (druki do pobrania w sekretariacie szkoły). 
Podpisany przez rodzica dokument wychowawca składa w kancelarii i wpisuje do rejestru.

2 stycznia 2020 r. (czwartek) do godz. 15:00 - ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów, oceny zachowania i poinformowania uczniów.
Śródroczne oceny klasyfikacyjne zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Propozycje ocen (zespołu nauczycieli, zespołu klasowego, samoocena ucznia) należy dołączyć do skoroszytu.

3 stycznia 2020 r. (piątek) - poinformowanie (na piśmie) przez wychowawców rodziców ucznia o przewidywanych ocenach śródrocznych i ocenie zachowania. Podpisany przez rodzica dokument wychowawca przechowuje w skoroszytach do końca roku szkolnego.

10 stycznia 2020 r. (piątek) - ostateczny termin wystawienia ocen śródrocznych.

14 stycznia 2020 r. (wtorek) o godz. 16:00 - klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna.

17 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 13:30 - plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru.

4 lutego 2020 r. (wtorek) - zebranie wychowawców klas z Rodzicami uczniów:

 • klasy I LO godz. 17:00,
 • klasy II LO godz. 18:00

5 lutego 2020 r. (środa) o godz. 17:00 - zebranie wychowawców klas z Rodzicami uczniów:                                                            

 • klasy III Liceum,
 • klasy VII, VIII SP.

5 lutego 2020 r. (środa) - apel podsumowujący wyniki nauczania i zachowania za I semestr:

 • 2 godz. lekcyjna - kl. III h, p. kier. Makarska
 • 5 godz. lekcyjna - kl. III LO, p. dyr. Zackiewicz
 • 6 godz. lekcyjna - kl. II LO, p. dyr. Toczydłowska
 • 7 godz. lekcyjna - kl. I LO, p. kier. Fidler
 • 8 godz. lekcyjna - kl. VII i VIII SP, p. dyr. M. Bielecka

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Terminarz wyjść na etap rejonowy Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych

 • karty kodowe należy dostarczyć do końca listopada do nauczycieli uczących lub koordynatora konkursu
 • do siedziby rejonowych komisji należy się zgłosić do godz. 9.30
 • wszystkie konkursy rozpoczynają się o 10.00
 • uczeń powinien posiadać przy sobie legitymację szkolną oraz bilety komunikacji miejskiej
 • uczniowie, którzy chcą dojechać na miejsce konkurs indywidualnie lub wrócić samodzielnie,
  zobowiązani są do dostarczenia pisemnej informacji od rodziców/prawnych opiekunów organizatorowi wyjścia
  najpóźniej dzień przed terminem konkursu

ORGANIZACJA WYJŚĆ

Czytaj dalej

0
0
0
s2sdefault

Dzień Talentów 2019

We wtorek 10. grudnia odbędzie się kolejna edycja imprezy szkolnej „DZIEŃ TALENTÓW 2019”.

Wtorek – sala gimnastyczna – 6 i 7 lekcja.

Do oglądania zapraszamy wg następującego harmonogramu:

6 lekcja (13.00 – 13.45)

1a1, 1b1, 1c1, 1f1, 1e2, 1f2, 2e, 2f, 8a, 8b

7 lekcja (13.55 – 14.40)

1a1, 1d1, 1e1, 1f1, 1c2, 2d, 2e, 2f, 2g, 3c, 7b

Plecaki i torby proszę pozostawić w szafkach lub szatni.

Bardzo proszę o punktualne przybycie.

0
0
0
s2sdefault

Kontakt

85 65 11 416