school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Stypendia Prezydenta Miasta Białegostoku 2019 - artystyczne

Dyrektor Szkoły z dumą informuje, że Prezydent Miasta Białegostoku przyznał stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium otrzymali następujący Uczniowie:

 1. Natalia Bielecka
 2. Julia Borowska
 3. Zuzanna Gass
 4. Julia Klim
 5. Łukasz Kondzior
 6. Weronika Kondzior
 7. Julia Kuzyka
 8. Michał Jerzy Lipski
 9. Gabriela Nosowska
 10. Gabriela Perkowska
 11. Magdalena Maria Piszczatowska
 12. Julianna Roj-Rojewska
 13. Julia Żak

Wszystkim stypendystom gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Podręczniki na rok szkolny 2019/2020

Dyrektor szkoły ogłasza zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą obowiązywać w II LO w roku szkolnym 2019/2020.

Szczegółowe wykazy dla poszczególnych klas dostępne są w zakładce: Strefa ucznia - podręczniki

Podręczniki i materiały ćwiczeniowe klas siódmych i ósmych SP zostaną zakupione na rzecz szkoły w ramach dotacji celowej przeznaczonej na wyposażenie szkół.

Dariusz Bossowski, dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Wyjazd integracyjny wrzesień 2019 r.

Miejsce: Serwy k. Augustowa   www.proserwy.pl

Grupa I    Klasy VII SP

Termin:   04-06 września 2019 r.

Wyjazd: g. 7.30    Powrót: ok. 15.00

Grupa II    Klasy I LO po PG

Termin:   09 - 11 września 2019 r.

Wyjazd: g. 7.30   Powrót: ok. 14.00

Grupa III     Klasy I LO po SP

Termin:   11 - 13 września 2019 r.

Wyjazd: g. 9.30    Powrót: ok. 15.00

          Uczniowie przyjęci do klas pierwszych II LO i klas VII SP proszeni są o wpłatę I raty - 125 zł. na wyjazd integracyjny w sekretariacie szkoły lub na konto: Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, ul. Narewska 11, 15-840 Białystok, Bank Pekao nr rachunku 86 1240 1154 1111 0010 8714 9936 tytuł przelewu „Integracja, imię i nazwisko, klasa ” do 14 sierpnia 2019 r., II rata - 125 zł. będzie zbierana przez  wychowawców klas dnia 3 września 2019 r. Koszt całego wyjazdu (przejazd autokarem, noclegi, wyżywienie) wynosi 250 zł.

           Opiekę nad uczniami w czasie wyjazdu sprawują wychowawcy klas, pedagodzy, psycholog, doradca zawodowy oraz nauczyciele wychowania fizycznego. Uczniowie podczas pobytu mają możliwość wyboru wyżywienia (dieta mięsna lub wegeteriańska) – deklaracje dotyczące wybranej diety będą zbierać wychowawcy przy wpłacie II raty. Organizatorem wyjazdu integracyjnego jest Szkoła a nie biuro podróży, w związku z tym nie będzie możliwe wystawienie imiennej faktury na kwotę 250 zł. za wyjazd.

Dariusz Bossowski

dyrektor szkoły

Czytaj dalej

0
0
0
s2sdefault

Rekrutacja 2019 do II LO

Gratulujemy wszystkim Uczniom, którzy dostali się do II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku i cieszymy się, że najlepsi wybrali naszą szkołę.

Przyjętych do szkoły zostało 348 uczniów, wśród nich jest aż 206 laureatów, którzy uzyskali łącznie 312 tytułów laureata wojewódzkich konkursów przedmiotowych oraz 21 tytułów laureata olimpiad przedmiotowych dla gimnazjalistów oraz 10 tytułów finalisty olimpiad.

Nasza szkoła gwarantuje dalszy wszechstronny rozwój i osiąganie sukcesów.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do danej klasy (progi punktowe):

Klasy pierwsze Liceum po SP

Klasa 1 A1 – politechniczna 175,5 pkt.

Klasa 1 B1 – medyczna dwujęzyczna 205 pkt.

Klasa 1 C1 – gr. 1- politechniczno – inżynierska 171,4 pkt. , gr. 2- ekonomiczna 177,2 pkt.

Klasa 1 D1 – medyczna 165,7 pkt.

Klasa 1 E1 – uniwersytecka gr. 1- 163,7 pkt. , gr. 2- 161,8 pkt.

Klasa 1 F1 – międzynarodowa 200 pkt.

Klasy pierwsze Liceum po PG

Klasa 1 A2 – politechniczna 175,8 pkt.

Klasa 1 B2 – medyczna dwujęzyczna 195,2 pkt.

Klasa 1 C2 – gr. 1- politechniczno – inżynierska 166,8 pkt. , gr. 2- ekonomiczna 171,4 pkt.

Klasa 1 D2 – medyczna 174,4 pkt.

Klasa 1 E2 – uniwersytecka 151,8 pkt.

Klasa 1 F2 – międzynarodowa 200 pkt.

Przypominamy, że do 10 lipca 2019 r. (środa) należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w II LO poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu o ile nie zostały one złożone wcześniej.

Zapraszamy Uczniów klas pierwszych liceum wraz z Rodzicami na spotkanie organizacyjne z dyrektorem szkoły i wychowawcami klas dnia 30 sierpnia 2019 r. (piątek)                                                                                                                             

 - godz. 16:00 dla klas pierwszych Liceum po SP,                                                                                     

 - godz. 17:00 dla klas pierwszych Liceum po PG.

Proszę zapoznać się z ramowym planem wyjazdu integracyjnego we wrześniu 2019 r. oraz terminem wpłat na wyjazd (artykuł na stronie szkoły).

Dariusz Bossowski, dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Wyniki matury międzynarodowej IB Diploma Programme

Gratuluję wszystkim Absolwentom wyników matury międzynarodowej!

Najwyższe wyniki w szkole uzyskali:

 1. Michał Jerzy Halicki - 44 punkty!

 2. Michał Gerasimiuk – 42 punktów !

 3. Szymon Gaiński - 40 punktów!

 4. Hubert Sitnik – 40 punktów!

Maksymalnym wynikiem możliwym do osiągnięcia jest 45 punktów (z każdego z 6 przedmiotów można osiągnąć maksymalnie 7 punktów oraz 3 dodatkowe punkty za Extended Essay oraz TOK).

Średni wynik matury międzynarodowej w II LO to 35 punkt, który przewyższa średnią światową.

Cieszą nas wyniki Michała Halickiego, Michała Gerasimiuka, Szymona Gaińskiego i Huberta Sitnika, które są dla nas ogromnym sukcesem, tylko nieliczni abiturienci International Baccalaureate Diploma Programme na całym świecie osiągają wyniki powyżej 40 punktów. Gratulujemy!

Najwyższą ocenę z matury w skali 1-7, czyli 'siódemkę' z egzaminu maturalnego uzyskali:

 • język angielski (dwujęzyczny): Michał Gerasimiuk

 • język angielski (poziom rozszerzony): Ernest Fudali, Szymon Gaiński, Michał Jerzy Halicki, Gabriela Kozłowska, Weronika Maria Kulesza, Magdalena Puchnowska, Zuzanna Sawicka, Hubert Sitnik, Maria Gabriela Żołądkowska

 • język rosyjski (poziom podstawowy): Urszula Sytnik i Aleksandra Wiśniewska

 • język polski (poziom podstawowy): Maria Obrycka i Hubert Sitnik

 • ekonomia (poziom rozszerzony): Michał Jerzy Halicki, Weronika Maria Kulesza i Hubert Sitnik

 • geografia (poziom rozszerzony): Michał Jerzy Halicki

 • geografia (poziom podstawowy): Szymon Gaiński

 • biologia (poziom rozszerzony): Sara Anna Frankowska

 • biologia (poziom podstawowy): Michał Jerzy Halicki i Zuzanna Sawicka

 • chemia (poziom rozszerzony): Sara Anna Frankowska i Michał Gerasimiuk

 • matematyka (poziom rozszerzony): Michał Gerasimiuk

 • matematyka studies (poziom podstawowy): Julia Dziatkowska, Michał Jerzy Halicki, Alicja Owdziej i Zuzanna Sawicka

Uzyskanie oceny 7 z egzaminu maturalnego przeliczne jest uczniom IB DP rekrutującym na polskie uczelnie jako 100% wynik matury w rekrutacji z danego przedmiotu.

 

Dariusz Bossowski, dyrektor szkoły

 

0
0
0
s2sdefault

Matura 2019 – doskonałe wyniki naszych Absolwentów

Z dumą informuję, że nasi Absolwenci świetnie zdali egzamin maturalny.

Szczególne słowa uznania przekazuję Absolwentom, którzy uzyskali najwyższe wyniki z danego egzaminu.

- 100% z języka polskiego na poziomie podstawowym zdobyła Daria Kondraciuk (3a)

- 100% z matematyki na poziomie podstawowym zdobyli: Mateusz Baran (3a), Magdalena Falkowska (3a), Oliwia Hankowska (3a), Paweł Kusznier (3a), Michał Leszczyński (3a), Piotr Magnuszewski (3a), Milena Micun (3a), Jakub Niezabitowski (3a), Weronika Sowińska (3a), Krzysztof Tałałaj (3a), Jakub Zacharczuk (3a), Gabriela Malewicka (3b), Adrian Milewski (3b), Michał Ostrowski (3b), Michał Podolec (3b), Emila Kurdybelska (3c), Szymon Leszczyński (3c), Julita Markiewicz (3c), Kamil Polowczyk (3c), Wojciech Rogalski (3c), Blanka Seredyńska (3c), Maria Wróblewska (3c), Wiktoria Zajkowska (3c), Julia Buraczewska (3e), Radosław Gryko (3e), Aleksandra Kamianowska (3e), Magdalena Krętowska (3e), Beata Porzecka (3e), Marta Wensław (3e), Julia Zalewska (3e), Dawid Żamojda (3e), Karolina Marciniak (3f), Aleksandra Urbańska (3i)

- 100% z języka angielskiego na poziomie podstawowym uzyskali: Mateusz Baran (3a), Agata Bijak (3a), Michał Ciborowski (3a), Aleksandra Daniluk (3a), Magdalena Falkowska (3a), Natalia Grodzka (3a), Kamil Jakoniuk (3a), Daria Kondraciuk (3a), Katarzyna Lebiedzińska (3a), Piotr Magnuszewski (3a), Milena Micun (3a), Marek Przeworski (3a), Mateusz Roszkowski (3a), Weronika Sowińska (3a), Maciej Szerenos (3a), Piotr Szmurło (3a), Urszula Tymofiejczuk (3a), Kacper Wołosik (3a), Jakub Zacharczuk (3a), Piotr Żywolewski (3a), Małgorzata Fiedoruk (3b), Ernest Głowacki (3b), Gabriela Guszcza (3b), Filip Kniaź (3b), Gabriela Malewicka (3b), Michał Ostrowski (3b), Michał Podolec (3b), Jolanta Reczko (3b), Karolina Jakubowska (3c), Kaja Kruszewska (3c), Emila Kurdybelska (3c), Roksana Piotrowska (3c), Jakub Ryś (3c), Gabriel Sawicki (3c), Klaudia Zaremba (3c), Julia Andruszkiewicz (3d), Marcelina Ciniewicz (3d), Weronika Kałuska (3d), Julia Klozo (3d), Karolina Korzonek (3d), Monika Kwiatkowska (3d), Angelika Paszkiewicz (3d), Jan Pilarski (3d), Gabriela Sosnowska (3d), Klaudia Szewczyk (3d), Julia Wiatr (3d), Joanna Adamczuk (3e), Aleksandra Andrzejuk (3e), Patrycja Borowska (3e), Julia Buraczewska (3e), Izabela Ejsmont (3e), Aleksandra Kamianowska (3e), Małgorzata Kazberuk (3e), Magdalena Krętowska (3e), Adrian Matwiejuk (3e), Emiliya Mikhaliova (3e), Dominika Milewska (3e), Joanna Owczarz (3e), Zuzanna Parfienowicz (3e), Aleksandra Pietruska (3e), Weronika Zalewska (3e), Dawid Żamojda (3e), Julia Bołtruczuk (3f), Julia Brzostek (3f), Anna Macioch (3f), Karolina Marciniak (3f), Joachim Ozga (3f), Gabriela Pietruczuk (3f), Urszula Szmigielska (3f), Weronika Wądołkowska (3f), Martyna Zdanuczyk (3f), Maryla Gołaszewska (3g), Julia Guzowska (3g), Karol Jóźwik (3g), Błażej Łukaszewicz (3g), Konrad Szaciło (3g), Michalina Borys (3i), Julia Chren (3i), Patrycja Jaroć (3i), Weronika Jaroma (3i), Mateusz Kochanowski (3i), Aleksandra Romanczuk (3i), Karolina Rusiłowicz (3i), Magdalena Sienkiewicz (3i), Monika Wołosik (3i)

- 100% z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zdobyli: Kamila Maliszewska (3a), Jakub Niezabitowski (3a), Szymon Leszczyński (3c), Martyna Dubowska (3e)

- 100% z języka rosyjskiego na poziomie podstawowym uzyskały Julia Russel (3f) i Diana Nazaruk (3i)

- 80% z języka francuskiego na poziomie podstawowym uzyskała Clara Putko (3f)

- 100% z języka polskiego na poziomie rozszerzonym zdobyła Daria Kondraciuk (3a)

- 100% z matematyki na poziomie rozszerzonym zdobyli: Michał Ciborowski (3a), Magdalena Falkowska (3a), Ernest Głowacki (3b), Gabriela Malewicka (3b),

- 100% z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym uzyskali: Aleksandra Daniluk (3a), Piotr Magnuszewski (3a), Piotr Szmurło (3a), Ernest Głowacki (3b), Michał Ostrowski (3b), Aleksandra Pietruska (3e), Maksymilian Januszkiewicz (3f), Konrad Szaciło (3g)

- 100% z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym zdobyła 100% Magdalena Krętowska (3e)

- 100% z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym zdobyły Karol Jóźwik (3g)

- 98% z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym uzyskała Weronika Supronik (3g)

- 100% z języka rosyjskiego na poziomie dwujęzycznym zdobyła Diana Nazaruk (3i)

- 86% z języka francuskiego na poziomie rozszerzonym zdobyła Laura Jurčová (3g)

- 100% z fizyki na poziomie rozszerzonym zdobył Piotr Magnuszewski (3a)

- 98% z chemii na poziomie rozszerzonym uzyskała Aleksandra Kamianowska (3e)

- 100% z biologii na poziomie rozszerzonym zdobyła Aleksandra Kamianowska (3e)

- 100% z geografii na poziomie rozszerzonym uzyskali: Jakub Kłosek (3f)

- 100% z informatyki na poziomie rozszerzonym zdobyli Michał Leszczyński (3a) i Jakub Zacharczuk (3a)

- 93% z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym uzyskał Karol Jóźwik (3g)

- 100% z historii na poziomie rozszerzonym uzyskał Paweł Pietrowcew (3g)

- 93% z historii sztuki na poziomie rozszerzonym zdobyła Julia Daniluk (3a).

Gratuluję i cieszę się z wysokich wyników matury Wszystkich Absolwentów II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Życzę podjęcia studiów na wymarzonych kierunkach. Składam wyrazy uznania i szacunku Waszym Rodzicom.

Wyniki Matury 2019

Czytaj dalej

0
0
0
s2sdefault

Zasady organizowania i przeprowadzania wglądów do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Dyrektor Szkoły przypomina, iż w przypadku egzaminu maturalnego wgląd do pracy egzaminacyjnej przysługuje zdającemu na jego pisemny wniosek. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej komisji okręgowej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawniona osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do komisji okręgowej drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Więcej informacji:

"Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej" - fragment "Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego"

Wniosek o wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej - załącznik 25a.

0
0
0
s2sdefault

Wyniki egzaminu gimnazjalnego w PG 32 są wspaniałe

Sukces Uczniów Gimnazjum.

Uczniowie naszego gimnazjum doskonale poradzili sobie z zadaniami egzaminacyjnymi.

W roku szkolnym 2018/2019 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 100 uczniów klas trzecich.

Średnia procentowa poszczególnych części egzaminu wyniosła:

 • język polski - 86,1%
 • historia i wos - 87,4%
 • matematyka - 84,4%
 • przedmioty przyrodnicze - 84,6%
 • język angielski poziom podstawowy - 98,7%
 • język angielski poziom rozszerzony - 95,8%
 • język niemiecki poziom podstawowy - 100%
 • język niemiecki poziom rozszerzony - 98,3%

Uczniowie PG 32 Dwujęzycznego uzyskali najwyższy wynik w skali staninowej - 9.

Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od 1 do 9, przy czym w staninie 9. (najwyższej) znajduje się tylko kilka procent najwyższych wyników w Polsce.

Serdecznie gratuluję Uczniom i Nauczycielom trzyletniej wytężonej pracy, która przyniosła takie wspaniałe efekty.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Kontakt

85 65 11 416