II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Jesteśmy NAJLEPSI w RANKINGU PERSPEKTYW '2020

 

OGÓLNOPOLSKI RANKING

SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH 2020

 

 

 Perspektywy 

 

II Liceum Ogólnokształcące
im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
NAJLEPSZYM LICEUM
W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2020

Z dumą informujemy, że nasza szkoła
w Rankingu Liceów Ogólnokształcących zajęła:
1. miejsce w województwie podlaskim
1.
miejsce w Białymstoku
34. miejsce w Polsce

Ranking obejmuje wszystkie licea ogólnokształcące w kraju (zostało sklasyfikowanych 1000 liceów). Kryteria rankingu uwzględniają wyniki matury z przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym (45 %), wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym (30 %) oraz sukcesy w olimpiadach (25 %).
II Liceum już trzeci raz z rzędu okazało się najlepsze w rankingu "Perspektyw" w całym województwie. W rankingu ogólnopolskim II LO znalazło się na 34 miejscu.

Gratuluję i dziękuję całej naszej Społeczności Szkolnej, wszystkim Uczniom, Olimpijczykom, Maturzystom z roku 2018/2019 oraz Wspaniałej Kadrze Pedagogicznej II LO. Uczniom i Gronu Pedagogicznemu życzę dalszych sukcesów. Pierwsze miejsce na Podlasiu na pewno może być powodem do uzasadnionej satysfakcji dla całej Dwójki i jej Sympatyków.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

Czytaj dalej

0
0
0
s2sdefault

Rekrutacja Uczniów do I klas II LO

Informacje dla kandydatów:

 1. Profile klas 2020/2021
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Kryteria rekrutacji do klas 1 a, c, d, e, f
 4. Kryteria rekrutacji do klasy 1 b (oddział medyczny - dwujęzyczny: język angielski poziom dwujęzyczny, przedmioty nauczane dwujęzycznie biologia i historia)
 5. Kryteria rekrutacji do klasy 1 g (oddział międzynarodowy – realizujący program matury międzynarodowej, język wykładowy - angielski)
 6. Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka niemieckiego DSD- język niemiecki poziom dwujęzyczny
 7. Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka chińskiego
 8. Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 b oraz przykładowy test
 9. Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 g oraz przykładowy test
 10. Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do międzyoddziałowych grup języka niemieckiego DSD oraz przykładowy test
 11. Charakterystyka klas pierwszych
 12. Regulamin rekrutacji
 13. Oświadczenia kandydata
 14. Strona elektronicznego Naboru 2020
 15. Oferta szkoły
 16. Wykazy punktowanych w rekrutacji 2020 osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych

Uwaga:

 • Termin rekrutacji do klasy 1b (oddziału medycznego-dwujęzycznego) oraz klasy 1g (oddziału międzynarodowego) jest inny niż do pozostałych klas w liceum, czyli składnie wniosków o przyjęcie od 11 do 20 maja 2020 r.
 • Termin składania podań przez kandydatów do międzyoddziałowych grup języka niemieckiego  DSD II od 11do 20 maja 2020 r.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły
- to najlepsze miejsce dla Ciebie.

Dzień Otwarty Szkoły
17 marca 2020 r. (wtorek) w godz. 16.00-19.00
nie odbędzie się i zostaje przełożony na kwiecień 2020 r.

Spotkania informacyjne:

 • godz. 17.00 - dotyczące naboru do programu DSD s. 242
 • godz. 17.30 - dotyczące naboru programu matury międzynarodowej IB DP s. 242
0
0
0
s2sdefault

Komunikat Dyrektora Szkoły ws. COVID-19

Szanowni Państwo, drodzy Uczniowie

zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Nauczyciele mają obowiązek realizowania podstawy programowej zgodnie z założonym planem.

Rodzice i Uczniowie mają możliwość konsultacji z Nauczycielami prowadzącymi zajęcia za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus lub innego ustalonego przez Nauczyciela sposobu komunikacji.

Do dyspozycji całej Społeczności Szkolnej pozostaje rekomendowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Zintegrowana Platforma Edukacyjna epodręczniki.pl, materiały przygotowane przez CKE i OKE, materiały prezentowane w telewizji publicznej i radiofonii.

Zajęcia prowadzone będą z użyciem aplikacji dostępnych na platformie Microsoft Teams w programie Office 365 oraz innych platformach, aplikacjach, komunikatorach zaproponowanych przez Nauczycieli. Nauczyciele będą również korzystać podczas zajęć z innych zasobów edukacyjnych oraz materiałów.

W dzienniku lekcyjnym Librus Nauczyciele na zajęciach prowadzonych zdalnie będą wpisywali obecności Uczniów.

Uczniów prosimy o używanie poczty w dzienniku Librus i maila klasowego oraz korzystanie z pakietu Office 365.

Mamy nadzieję, że nie napotkamy dużych problemów technicznych. Zarówno Nauczyciele, jak i Uczniowie mogą mieć problemy techniczne, czy też po prostu kłopoty z Internetem, liczymy więc na współpracę. Wierzymy, że mamy w II LO i SP 53 odpowiedzialną Młodzież i zaangażowanych Rodziców, którzy rozumieją powagę sytuacji i zależy im na edukacji.

Zasady funkcjonowania nauki w okresie 25 marca- 8 kwietnia 2020 r., w tym monitorowanie postępów w nauce Uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności Uczniów oraz ocenianie Uczniów zostały opublikowane w dzienniku Librus.

Proszę wykorzystać ten czas pożytecznie, sumiennie realizować materiał polecany przez Nauczycieli. Prace zadawane należy wykonywać samodzielnie.

Życzymy wszystkim zdrowia i spokoju!

z poważaniem

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

XLVI Olimpiada Wiedzy Technicznej

Z radością informuję, że Jakub Kasjanowicz z kl. 2 a zakwalifikował się do finału Olimpiady i uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Gratulujemy!

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Olimpiada Języka Angielskiego dla Juniorów

Z dumą informuję, że Maciej Bogusz z kl. 8a zakwalifikował się do finału Olimpiady uzyskał tytuł Finalisty Olimpiady Języka Angielskiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Laureaci i Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2019/2020

Zdobywane przez Uczniów naszej szkoły tytuły Laureatów i Finalistów Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych są efektem rzetelnej nauki, ciężkiej pracy, ambicji i szczególnych talentów, niezbędnych w osiąganiu tak wspaniałych wyników.
Dziękuję nauczycielom za pomoc w rozpoznaniu zdolności, inspirowanie do zdobywania nowej wiedzy, wytrwałość i konsekwencję w działaniu.
Rodzicom Laureatów i Finalistów gratuluję tak wspaniałych dzieci i dziękuję, że dajecie im wsparcie, zrozumienie i motywujące słowa zachęty do działania.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły


Komunikat dotyczący wydawania zaświadczeń

 

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Nadulicz Krzysztof VIII

LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Klimczuk Weronika VIII
2. Piszczykowska Amelia VIII

 WOJEWÓDZKI KONKURS MATEMATYCZNY

LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Bogusz Maciej VIII
2. Maksimiuk Maja VIII
3. Malesińska Aleksandra VIII
4. Malinowska Natalia  VII
5. Sirocki Maciej VIII
6. Twarowski Przemysław VIII

  LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1.  Alifier Małgorzata VIII
2. Nadulicz Krzysztof VIII

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Bogusz Maciej VIII
2. Gerasimiuk Kamila VIII
3. Kamińska Marta VII
4. Klimczuk Weronika VIII
5. Malinowska Natalia  VII
6. Puczkowska Patrycja  VIII

LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Bagiński Tomasz VIII
2. Bobowik Błażej VIII
3. Bołtuć  Hanna  VII
4. Borysiewicz Karolina  VII
5. Kuc Gabriela VIII
6. Pszczółka Zofia VII
7. Szutkiewicz Paulina VIII
8. Szutkiewicz Paweł VIII

 WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY

LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Jurczuk Michał Kazimierz VII
2. Klimczuk Weronika VIII

 WOJEWÓDZKI KONKURS CHEMICZNY

LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Chojnowska Gabriela VIII
2. Nadulicz Krzysztof VIII
3. Sirocki Maciej VIII

 WOJEWÓDZKI KONKURS HISTORYCZNY

LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Szutkiewicz Paweł VIII
2. Twarowski Patryk VIII

 LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Bondarewicz Konrad VIII
2. Kuźniarz Piotr Łukasz VII
3. Zalewski Błażej VII

 WOJEWÓDZKI KONKURS FIZYCZNY

LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Kowalczuk Adam Maksymilian VIII
2. Nadulicz Krzysztof VIII
3. Sirocki Maciej VIII
4. Szutkiewicz Paulina VIII
5. Zdrajkowski Mikołaj VIII

WOJEWÓDZKI KONKURS INFORMATYCZNY

LISTA LAUREATÓW

Lp.  Nazwisko  Imię  Klasa
 1.  Sirocki  Maciej VIII

LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Bołtuć Hanna VII

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO

LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Moniuszko Mateusz VII
2. Skobodziński Stanisław Hubert VII

 LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Bogusz Maciej VIII
2. Malinowska Natalia  VII
3. Woronowicz Magdalena VII

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA BIAŁORUSKIEGO

LISTA LAUREATÓW
Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Kościn Kandrat VIII
2. Zdrajkowski Mikołaj VIII

WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY

 LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Choromańska Zofia VIII

Serdecznie gratulujemy.

0
0
0
s2sdefault

XVIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Z radością informuję, że Szymon Anikiej z kl. 3a oraz Dominik Myśliwiec z kl. 3c zakwalifikowali się do finału Olimpiady Lingwistyki Matematycznej uzyskując tytuł Finalisty. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Kontakt

85 65 11 416