II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • Aktualności
 • Artykuły
 • XLVIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego-etap okręgowy

II LO najlepszym Liceum w rankingu wyników matur i sukcesów w olimpiadach w woj. podlaskim


II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku zajęło 1. miejsce w województwie podlaskim
w 23. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych i uplasowało się  na 17. miejscu w Polsce.
Otrzymaliśmy tytuł Złotej Szkoły 2021.

 
W Podrankigu Szkół Olimpijskich zajęliśmy 1. miejsce w województwie podlaskim i 12. miejsce w Polsce.
W Podrankigu Maturalnym zajęliśmy 1. miejsce w województwie podlaskim i 25. miejsce w Polsce.
Słowa uznania i wielkie brawa należą się Absolwentom 2020,
Olimpijczykom, Uczniom oraz Nauczycielom II LO, to Wasza zasługa.
Serdeczne gratulacje.

Czytaj dalej

0
0
0
s2sdefault

Rekrutacja Uczniów do I klas II LO

Informacje dla kandydatów:

 1. Profile klas 2021/2022
 2. Terminarz rekrutacji
 3. Kryteria rekrutacji do klas 1 a, c, d, e
 4. Kryteria rekrutacji do klasy 1 b (oddział medyczny - dwujęzyczny: język angielski poziom dwujęzyczny, przedmioty nauczane dwujęzycznie biologia i historia)
 5. Kryteria rekrutacji do klasy 1 f (oddział międzynarodowy - realizujący program matury międzynarodowej, język wykładowy - angielski)
 6. Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka niemieckiego DSD - język niemiecki poziom dwujęzyczny - podanie
 7. Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka chińskiego
 8. Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 b oraz przykładowy test
 9. Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 f oraz przykładowy test
 10. Charakterystyka klas pierwszych
 11. Regulamin rekrutacji
 12. Oświadczenia kandydata
 13. Deklaracja wyboru drugiego języka, realizacji rozszerzonego programu nauczania języka niemieckiego DSD, religii, etyki, wyboru obowiązkowych lub dodatkowych przedmiotów
 14. Strona elektronicznego Naboru 2021
 15. Wykazy punktowanych w rekrutacji 2021 osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych

Uwaga:

 • Termin rekrutacji do klasy 1b (oddziału medycznego-dwujęzycznego) oraz klasy 1f (oddziału międzynarodowego) jest inny niż do pozostałych klas w liceum, czyli składnie wniosków o przyjęcie od 17 do 31 maja 2021 r.
 • Składanie podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego (dotyczy kandydatów do międzyoddziałowych grup z rozszerzonym programem nauczania DSDII) do 31 maja 2021 r.

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły
- to najlepsze miejsce dla Ciebie.
DNI OTWARTEJ SZKOŁY
20-22 kwietnia 2021 r.
(wtorek, środa, czwartek)
godz. 16.00-19.00

Wizytówki klas I 2021/2022

0
0
0
s2sdefault

Zajęcia pozalekcyjne i konsultacje w roku szkolnym 2020/2021

 Dyrektor szkoły przedstawia ofertę zajęć pozalekcyjnych i konsultacji dla uczniów
w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów II LO - PDF

Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów SP 53 - PDF

W ramach konsultacji online Uczniowie mają możliwość wyrównania zaległości w nauce, uzupełniania braków,
indywidualnej konsultacji z Nauczycielem oraz konsultowania treści realizowanych podczas zajęć.

Konsultacje z Nauczycielami odbywają się na platformie Microsoft Teams. 

Serdecznie zapraszamy

0
0
0
s2sdefault

Laureaci i Finaliści Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2020/2021

Aktualne wyniki WKP

WOJEWÓDZKI KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
LISTA LAUREATÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Bołtuć  Hanna VIII
2. Borysiewicz Karolina  VIII
3. Malinowska Natalia VIII
4. Mieczkowska Wiktoria VIII
5. Pszczółka Zofia VIII
6. Zajkowska Natalia VIII
7. Pszczółka Zofia VIII
8. Zajkowska Natalia VIII

LISTA FINALISTÓW

Lp. Nazwisko Imię Klasa
1. Masłowska Izabela VIII
2. Pańkowska Zofia VIII

 

Serdecznie gratulujemy.

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły

0
0
0
s2sdefault

Rady i wskazówki dla Maturzystów - ADAMED SmartUP

Do matury pozostał niespełna miesiąc. Wydaje się to niewiele, ale to czas wystarczający do wykonania solidnej powtórki materiału, który poznaliście przez ostatnie lata w szkole. Zwłaszcza, kiedy będziecie przestrzegać zasad zwiększających efektywność nauki.

 
 • Pamiętajcie o praktycznej nauce, czyli o rozwiązywaniu zadań i arkuszy.
 • Aktywnie powtarzajcie poznane informacje.
 • Zadbajcie o przerwy, które pozwolą Wam zregenerować siły.
 

Więcej porad i konkretnych wskazówek dot. skutecznej nauki przed egzaminem znajdziecie na stronie programu edukacyjnego ADAMED SmartUP – adamedsmartup.pl .

0
0
0
s2sdefault

Wojewódzki Konkurs Fizyczny – stopień wojewódzki rok szkolny 2020/2021

Informacje ogólne
Uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz członków Wojewódzkiej Komisji Konkursowej prosimy o punktualne przybycie dnia 15 kwietnia 2021 r. (czwartek) o godz. 9.30.
Uczeń przed wejściem do sali okazuje ważną legitymację szkolną oraz kartę kodową podpisaną przez rodzica/prawnego opiekuna i dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Każdy uczeń przynosi ze sobą kalkulator prosty, linijkę i długopis.
Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.
Konkurs odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Każdy uczestnik ma obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, dezynfekcji rąk oraz zachowywania dystansu 1,5 m. Osoby przybyłe nie mogą mieć objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani na konkurs.

Informacja o wynikach
Wojewódzka Komisja Konkursowa weryfikuje prace uczniowskie w terminie 2 dni od przeprowadzenia konkursu. Wyniki stopnia wojewódzkiego ogłaszane są na stronie internetowej szkoły będącej siedzibą stopnia wojewódzkiego w ciągu 3 dni od dnia przeprowadzenia konkursu.
Listy finalistów i laureatów publikowane są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

Wglądy do prac
Prace konkursowe ze stopnia wojewódzkiego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w następujących terminach:
19.04.2021 r. (poniedziałek) w godz. 15.00 - 15.30, sala 3, parter;
20.04.2021 r. (wtorek) w godz. 7.30 - 8.15, sala 3, parter;
21.04.2021 r. (środa) w godz. 7.30 - 8.15, sala 3, parter.
Prace konkursowe nie mogą być kserowane, można sporządzać notatki oraz fotokopie.

Odwołania
Odwołanie od wyników stopnia wojewódzkiego wnosi się w terminie 4 dni od dnia ogłoszenia listy finalistów i laureatów konkursu za pośrednictwem przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej (do 22 kwietnia 2021 r. do godz. 15.00). Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.
Wojewódzka Komisja Odwoławcza rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni od daty przekazania odwołania do Kuratorium i informuje wnoszącego odwołanie o ostatecznym wyniku. Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane. Rozstrzygnięcia Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej są ostateczne.

Dariusz Bossowski, przewodniczący Komisji Konkursowej

0
0
0
s2sdefault

WIELKI SUKCES ONLINE

Z wielką radością informujemy, że nasza uczennica Lara Swierkot z klasy 2b2 awansowała do finału ogólnopolskiego konkursu Jugend debattiert in Mittel-, Ost- und Südosteuropa.

Lara będzie w czerwcu reprezentowała naszą szkołę w ogólnopolskim finale konkursu Jugend debattiert debatując po niemiecku z siedmioma najlepszymi uczniami z całej Polski.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną debaty półfinałowe odbyły się online.

Naszą uczennicę do konkursu przygotowywał prof. Łukasz Krawczyk.

0
0
0
s2sdefault

Kontakt

85 65 11 416