Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • Aktualności
  • Artykuły
  • Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów – stopień rejonowy rok szkolny 2017/2018

Wojewódzki Konkurs Fizyczny dla Gimnazjalistów – stopień rejonowy rok szkolny 2017/2018

Informacje ogólne

Uczestników konkursu wraz z opiekunami oraz członków Rejonowej Komisji Konkursowej prosimy o punktualne przybycie o godz. 9.30 dnia 16 stycznia 2018 r. (wtorek)

Uczeń przed wejściem do sali okazuje ważną  legitymację szkolną oraz kartę kodową podpisaną  przez rodzica/prawnego opiekuna i dyrektora szkoły, do której uczęszcza. Każdy uczeń przynosi ze sobą kalkulator prosty, linijkę i długopis.

Telefony komórkowe uczniowie zostawiają u swoich opiekunów.

Konkurs rozpoczyna się o godz. 10:00, trwa 90 min. Uczniowie spóźnieni nie będą wpuszczani na konkurs.

Informacja o wynikach

Wojewódzka Komisja Konkursowa, wspólnie z przewodniczącymi rejonowych komisji konkursowych, weryfikuje prace uczniowskie i opublikuje wyniki na stronie internetowej szkoły w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa)

Lista zakwalifikowanych uczniów zostanie ogłoszona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Wglądy do prac

Prace konkursowe ze stopnia rejonowego udostępniane są do wglądu uczniowi w obecności wyłącznie rodziców/prawnego opiekuna albo wyłącznie rodzicom/prawnemu opiekunowi uczestnika konkursu w następujących terminach:

5.02.1018 r. (poniedziałek) godz. 16.00-17.00 s. 247, II piętro

6.02.2018 r. (wtorek) godz. 15.00-16.00 s. 247, II piętro

7.02.2018 r. (środa) godz. 7.30-8.15 s. 247, II piętro

Prace konkursowe nie mogą być kserowane, można sporządzać notatki oraz fotokopie.

Odwołania

Odwołanie od wyników stopnia rejonowego wnosi się do Przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej do 8 lutego 2018 r. do godz. 15.00. Odwołanie składa się w sekretariacie szkoły będącej siedzibą Wojewódzkiej Komisji Konkursowej czyli w sekretariacie II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku przy ul. Narewskiej 11. Decyduje data wpływu pisma do sekretariatu.

Odwołanie, którego wzór stanowi Załącznik nr 7 do Regulaminu, wraz z uzasadnieniem musi być złożone na piśmie i musi zawierać wskazanie zadań, których ocena jest kwestionowana.

Odwołania wniesione z naruszeniem terminu lub bez wskazania zadań, których ocena jest kwestionowana, nie są rozpatrywane.

Prezydium Wojewódzkiej Komisji Konkursowej rozpatruje odwołanie do 13 lutego 2018 r. oraz informuje wnoszącego odwołanie o wyniku, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 8 do Regulaminu. Decyzja Prezydium jest ostateczna.

Dariusz Bossowski

Przewodniczący Komisji Konkursowej

LISTA UCZESTNIKÓW Z PRZYDZIAŁEM DO SAL:

sala 306

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Adamska

Magdalena

2.

Bagiński

Szymon

3.

Błaszczak

Emilia

4.

Bołtryk

Barbara

5.

Budnik

Rafał

6.

Chęć

Sebastian Emil

7.

Chmielewski

Hubert

8.

Choromański

Albert

9.

Dubowski

Tymon

10.

Dembowski

Damian

11.

Dyda

Aleksandra

12.

Eliaszuk

Kamil

13.

Filipkowski

Michał

14.

Frankowska

Kamila

sala 307

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Gogol

Aleksander

2.

Guszcza

Gilbert

3.

Kamiński

Jan Jakub

4.

Karpienko

Kamila

5.

Karpiesiuk

Adam

6.

Kasjanowicz

Jakub

7.

Konopko

Jakub

8.

Koralewska

Julia Agnieszka

9.

Kosiorek

Paweł

10.

Krawiel

Faustyna

11.

Krzywosz

Paweł

12.

Kuźmicki

Maciej

13.

Kwiatkowski

Paweł

14.

Lemański

Jakub

 sala 308

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Lukashevich

Artur

2.

Ładysz

Wojciech

3.

Łaszczewska

Aleksandra

4.

Łuczaj

Patryk Daniel

5.

Machłajewska

Weronika

6.

Marszalik

Piotr

7.

Mazurczak

Mateusz Stanisław

8.

Misiaszek

Jakub

9.

Mosiej

Patrycja

10.

Musiuk

Tomasz

11.

Nalewajko

Liza

12.

Niesteruk

Marta

13.

Osipiak

Izabela

14.

Ostaszewski

Mateusz

 sala 309

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Pauk

Konrad

2.

Piętka

Anna

3.

Piruta

Agnieszka

4.

Porzecki

Michał

5.

Potocka

Julia

6.

Pruszyński

Bartłomiej

7.

Puławski

Michał Jacek

8.

Radziszewska

Aleksandra

9.

Raszkiewicz

Kamil

10.

Rutkowski

Patryk

11.

Sadowski

Filip

12.

Saniewski-Dźwigaj

Piotr

13.

Sawicki

Marcin

14.

Sierzputowski

Artur

 sala 310

Lp.

Nazwisko

Imię

1.

Skutnik

Albert

2.

Smolarczuk

Małgorzata

3.

Symoniuk

Kinga

4.

Szemplińska

Weronika

5.

Szubzda

Magdalena

6.

Świda

Bartłomiej

7.

Świetliczny

Jakub

8.

Tarasiuk

Jakub

9.

Tatarczuk

Marcin

10.

Taudul

Hubert

11.

Terlecki

Wiktor

12.

Turycz

Mateusz

13.

Wawrzeniuk

Michał

14.

Zwierzyński

Filip

15.

Żurakowski

Paweł Bartłomiej

0
0
0
s2sdefault

Kontakt

85 65 11 416