II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Dzielenie się wiedzą

Na spotkaniu międzyprzedmiotowym, które odbyło się 25 paźniernika 2017 r.,  pani prof. Emilia Makarska (nauczycielka języka angielskiego) – uczestniczka programu „Erasmus +” dzieliła się swoją widzą na temat aktywizacji uczniów na zajęciach lekcyjnych, zwłaszcza pod kątem uczestnictwa w wypowiedziach ustnych

Spotkanie skupiało się między innymi na:
- aktywizacji słownictwa znanego już przez uczniów, ale które pozostaje ciągle jako bierne podczas wypowiedzi ustnych;
- materiałów oraz technik służących poprawie wymowy oraz intonacji językowej uczniów
- wzmacnianiu uczniowskiej pewności siebie oraz płynności wypowiedzi;
- nowości technicznych oraz zasobów online i platform językowych.

Najwięcej emocji wśród nauczycieli wzbudziła dyskusja oparta na ćwiczeniu „Survival Decisions”.

IMG 5549 2 IMG 5553 2

Kontakt

85 65 11 416