II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Klub szkolny

Swoją działalność klub szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku rozpoczął w roku szk. 2011/2012. Celem jego działalności jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej w bezpiecznym i miłym otoczeniu, a także umożliwienie wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności oraz nabywanie umiejętności konstruktywnego wykorzystywania wolnego czasu.

W klubie szkolnym realizowane są zajęcia:

  • kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy (konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych);
  • gry stolikowe (planszowe), rozgrywki w warcaby;
  • pogadanki, dyskusje, rozmowy;
  • rozwijające umiejętności pracy indywidualnej oraz współdziałania w grupie;
  • rozwijające umiejętności manualne (rysowanie, pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych poprzez wykonywanie dekoracji);
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych przy współpracy z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcą;
  • a także pogadanki, dyskusje, rozmowy na wybrane przez młodzież tematy.

Klub szkolny wyposażony jest między innymi w profesjonalny stół do bilarda, grę w piłkarzyki.

W klubie szkolnym można spotkać się, porozmawiać z koleżankami i kolegami z innych klas, skorzystać z internetu. Klub szkolny jest miejscem gdzie młodzież chętnie spędza wolny czas realizując się w różnych dziedzinach.

Kontakt

85 65 11 416