II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • Konkursy
 • Konkurs fotograficzny Moje spojrzenie na...Niepodległość Konkurs pod Patronatem Kuratora Oświaty

Konkurs fotograficzny Moje spojrzenie na...Niepodległość Konkurs pod Patronatem Kuratora Oświaty

Regulamin konkursu fotograficznego

MOJE SPOJRZENIE NA…. NIEPODLEGŁOŚĆ

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie fotograficznym pod nazwą

MOJE SPOJRZENIE NA NIEPODLEGŁOŚĆ na wykonanie fotografii w ramach obchodów Święta Niepodległości.

 1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.
 2. Celem konkursu jest wykonanie pracy fotograficznej ilustrującej wkład Polaków w odzyskanie Niepodległości.
 3. Honorowy Patronat nad Konkursem sprawuje Kuratorium Oświaty w Białymstoku
 4. Fundatorem nagród jest RADA RODZICÓW PRZY ZSO NR 2 w Białymstoku.

Cele konkursu

 1. Promocja wydarzenia: 100-lecie odzyskania niepodległości.
 2. Zachęcenie do odkrywania miejsc pamięci narodowej.
 3. Pobudzanie, pogłębianie poczucia patriotyzmu, a także poszerzenie wiedzy historycznej.
 4. Popularyzacja wiedzy o symbolach narodowych.
 5. Podnoszenie warsztatu fotograficznego.
 6. Popularyzacja sztuki fotograficznej jako jednej z form artystycznego wyrazu.
 7. Przybliżenie historii Polski i walki narodu o niepodległość.
 8. Ukazanie różnych form obchodów rocznicy odzyskania niepodległości.

Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs fotograficzny skierowany jest do wszystkich zajmujących się fotografią profesjonalnie bądź amatorsko.
 2. Uczestnikiem konkursu mogą być:

-uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów,

-uczniowie liceum.

 1. Osoby biorące udział w Konkursie zobowiązane są do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” do Konkursu

( Załącznik nr1) i Oświadczenia (Załącznik nr 2).

 1. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska w informacjach o konkursie. Organizator podkreśla, że nadesłane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie do realizacji konkursu oraz do celów promocyjnych.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
 3. Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace, w formacie

nie mniejszym niż 15x21cm wykonanych w dowolnej technice. Do zgłoszenia

należy dołączyć płytę CD lub DVD z pracami nadesłanymi na konkurs

(minimalne wymagania: rozmiar dłuższego boku przekraczający 2000 pikseli,

rozdzielczość 300dpi, format pliku: jpg, tif lub png) lub wysłać je na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 1. Każda praca w postaci wydruku powinna zostać oznaczona na odwrocie; opisem (tytułem) zdjęcia, data i miejscem jego wykonania oraz „godłem” -wymyśloną nazwa identyfikującą uczestnika.
 2. Do prac należy dołączyć osobną, oznaczoną godłem zamkniętą kopertę zawierającą poprawnie wypełnioną Kartę zgłoszenia, Oświadczenie.
 3. Uczestnik oświadcza, że samodzielnie wykonał dzieło i że przysługują mu autorskie prawa osobiste majątkowe do dzieła.
 4. Uczestnik Konkursu oświadcza, że osoby znajdujące się na zdjęciu wyraziły zgodę na publikację i rozpowszechnianie ich wizerunku
 5. Uczestnik Konkursu zrzeka się prawa do wynagrodzenia za przekazane prace.

Komisja konkursowa

Wyboru najciekawszych prac dokona komisja konkursowa powołana przez organizatorów.

Wybór nagrodzonych prac

Przy wyborze laureatów – najciekawszych fotografii, komisja będzie kierowała się następującymi kryteriami:

 • zgodność z tematem,
 • jasność przekazu,
 • możliwość oddziaływania na wyobraźnię,
 • walory artystyczne.

Terminy i czas realizacji konkursu

Ogłoszenie konkursu czerwiec 2018- bezpośrednio do szkół drogą email.

Termin składania fotografii – do 20 października2018 roku.

Wyłonienie laureatów i wręczenie nagród – 11 listopada 2018r.

Nagrody indywidulane

I, II i III miejsce

Wyniki konkursów zostaną zamieszczone na stronie internetowej ZSO nr 2 w Białymstoku. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie podczas wręczania nagród laureatom.

Termin i warunki dostarczenia prac

20 października 2018 r

Narewska 11, 15-840 Białystok

Z dopiskiem- Konkurs fotograficzny

Lub osobiście w bibliotece szkolnej

Uwagi ogólne

 1. Fotografie nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dysponowania przekazanymi na konkurs fotografiami, w celu promowania własnego wizerunku, poprzez ich publiczne eksponowanie ( wystawy).
 3. Przekazanie fotografii, jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora, w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.

Kontakt

85 65 11 416