II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • EWD
  • II LO

EDW II LO

EWD - edukacyjna wartość dodana jest miarą efektywności nauczania w szkole - porównuje wyniki uczniów po egzaminie gimnazjalnymi i po egzaminie maturalnym, a więc pozwala statystycznie oszacować efektywność nauczania, czyli wkład danej szkoły w końcowy poziom wiedzy uczniów na danym etapie kształcenia.

II LO ma największy wskaźnik EWD ze wszystkich szkół w woj. podlaskim. Należymy do szkół o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD - jesteśmy szkołą sukcesu.

 

Kontakt

85 65 11 416