II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

PG32 Edukacyjna Wartość Dodana 2015

Absolwenci PG Nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku doskonale zdali egzamin gimnazjalny 2015 ze wszystkich przedmiotów.

Pozycja szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych. Oś pozioma oznacza średni trzyletni wskaźnik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią EWD szkoły. Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku jest SZKOŁĄ SUKCESU - mamy najwyższe wyniki egzaminacyjne oraz najwyższą efektywność nauczania w województwie, jesteśmy w górnej pierwszej ćwiartce w układzie współrzędnych.

 

przedmioty humanistyczne

 

historia i WOS

 

język polski

 

  przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 

przedmioty przyrodnicze

 

 matematyka

źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/witamy/

Kontakt

85 65 11 416