II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

PG32 Edukacyjna Wartość Dodana 2014-2016

Absolwenci Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku najlepiej w województwie zdali egzamin gimnazjalny 2016 ze wszystkich przedmiotów.

Pozycja naszej szkoły prezentowana jest w układzie współrzędnych. Oś pozioma oznacza średni trzyletni wskaźnik egzaminacyjny szkoły, a oś pionowa symbolizuje trzyletnią EWD szkoły.

Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku jest SZKOŁĄ SUKCESU - mamy najwyższe wyniki egzaminacyjne w województwie podlaskim oraz najwyższą efektywność nauczania, jesteśmy w górnej pierwszej ćwiartce w układzie współrzędnych.

matematyka

przedmioty matematyczno-przyrodnicze

przedmioty przyrodnicze

język polski

przedmioty humanistyczne

historia i WOS

źródło: http://ewd.edu.pl/wskazniki/gimnazjum/witamy/

Kontakt

85 65 11 416