school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • O szkole
  • Kalendarz szkolny

Kalendarz szkolny

                                                                                                   Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

1.         

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

03.09.2018 r. (pon.)

2.         

Rada Pedagogiczna – zatwierdzenie WDN-u, planu nadzoru pedagogicznego, szkolenie

13.09.2018 r. (czw.) godz. 15:30

3.         

Apel z okazji 79. rocznicy wybuchu II wojny światowej i napaści sowieckiej

17.09.2018 r. (pon.)

4.         

Zebranie rodziców uczniów klas III LO:

- ogólne z dyrektorem szkoły na temat zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

17.09.2018 r. (pon.)

godz. 17:00

godz. 17:45

5.         

Zebranie rodziców uczniów klas I LO:

- ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

18.09.2018 r. (wt.)

godz. 17:00

 

godz. 17:45

6.         

Zebranie rodziców uczniów klas III PG:

- ogólne z dyrektorem na temat zasad przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

19.09.2018 r. (śr.)

godz. 17:00

godz. 17:30   

7.         

Zebranie rodziców uczniów klas VIII SP:

- ogólne z dyrektorem szkoły na temat zasad przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

19.09.2018 r. (śr.)

godz. 18:00

godz. 18.30

8.         

Zebranie rodziców uczniów klas VII SP:

 – ogólne z dyrektorem szkoły dotyczące organizacji pracy szkoły oraz najważniejszych zapisów ze Statutu Szkoły,

– z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

20.09.2018 r. (czw.)

godz. 17:00

 

godz. 17:45

9.         

Zebranie rodziców uczniów klas II LO:

- z wychowawcami klas, wybór po jednym przedstawicielu rad oddziałowych

20.09.2018 r. (czw.)

godz. 18:00

10.      

Zebranie Rady Rodziców – prezydium Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych wszystkich klas SP, PG i LO; wybory uzupełniające do prezydium Rady Rodziców

20.09.2018  r. (czw.)

godz. 19:00

11.      

Zebranie wstępnych deklaracji przedmiotów maturalnych

01.10.2018 r. (pon.)

12.      

Wybory do samorządów uczniowskich (w LO i PG)

październik 2018 r.

13.      

Rada Pedagogiczna - szkoleniowa

01.10.2018 r. (pon.) godz. 15:30

14.      

Złożenie przez rodziców uczniów klas III PG deklaracji wskazującej język obcy nowożytny na egzaminie gimnazjalnym

01.10.1018 r. (pon.)              

15.      

Złożenie przez rodziców uczniów klas VIII SP deklaracji wskazującej język obcy nowożytny na egzaminie ósmoklasisty

01.10.2018 r.(pon.)

16.      

Ślubowanie uczniów klas I LO i otrzęsiny

10.10.2018 r. (śr.) godz. 17:00

17.      

Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

11.10.2018 r. (czw.) godz. 12:00

18.      

Ostateczny termin składania dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu gimnazjalnego

15.10.2018 r. (pon.)

19.      

Ślubowanie uczniów klas SP i otrzęsiny

15.10.2018 r. (pon.) godz. 16:00

20.      

Akademia z okazji Święta Niepodległości

12.11.2018 r. (pon.)

21.      

Matury próbne w klasach III LO

19-23.11. 2018 r. (pon.- czw.)

22.      

Święto Szkoły – XIX rocznica przywrócenia imienia szkole

- akademia

22.11.2018 r. (czw.)

23.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów LO oraz                                  

konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

22.11.2018 r. (czw.) godz. 17:00

godz. 18:00 - 19:30

24.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami uczniów SP i PG oraz                                                

konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

23.11.2018 r. (pt.) godz. 17:00

godz. 18:00 - 19:30

25.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

26.11-05.12.2018 r.

26.      

Egzamin DSD II

28.11.2018 r. (śr.)

27.      

Próbny egzamin gimnazjalny dla uczniów kl. III PG oraz próbny egzamin ósmoklasisty dla kl. VIII

03-05.12.2018 r. (pon.-śr.)

28.      

Dzień Talentów

06.12.2018 r. (czw.)

29.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach niedostatecznych

14.12.2018 r. (pt.)

30.      

Tydzień Przedsiębiorczości

17-21.12.2018 r. (pon.-pt.)

31.      

Rada Pedagogiczna – szkoleniowa oraz spotkanie opłatkowe pracowników szkoły

20.12.2018 r. (czw.) godz. 13:30

32.      

Koncert kolęd

21.12.2018 r. (pt.)

33.      

Wigilie klasowe

21.12.2018 r. (pt.)

34.      

Zimowa przerwa świąteczna

24-31.12.2018 r.

35.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach SP, PG i LO przewidywanych śródrocznych ocen z przedmiotów i oceny zachowania

02.01.2019 r. (śr.) do godz. 12:00

36.      

Poinformowanie rodziców uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach i ocenie zachowania

02.01.2019 r. (śr.)

37.      

Ostateczny termin wystawienia ocen za I semestr

11.01.2019 r. (pt.)

38.      

Bal uczniów klas II LO - połowinki

12.01.2019 r. (sob.)

39.      

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów

15.01.2019 r. (wt.) godz. 15:30

40.      

Targi Edukacyjne

16.01.2019 r. (śr.)

41.      

Zebranie z rodzicami uczniów kl. III LO, kl. III PG i kl. VII, VIII SP – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

16.01.2019 r. (śr.) godz. 17:00

42.      

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie I semestru

17.01.2019 r. (czw.) godz. 13:30

43.      

Zebranie z rodzicami uczniów kl. I i II LO – śródroczne podsumowanie wyników nauczania i zachowania

17.01.2019 r. (czw.) godz. 17:00 kl. I LO

godz. 18:00 kl. II LO 

44.      

Bal uczniów klas III LO - studniówka

19.01.2019 r. (sob.)                   

45.      

Ferie zimowe

21.01-03.02.2019 r.

46. Apel podsumowujący wyniki nauczania i zachowania za I semestr 5,6.02.2019 r. (wt.,śr.)

47.      

Ostateczny termin zmian w deklaracjach maturalnych oraz złożenia dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego

07.02.2019 r. (czw.)

48.      

Targi przedmiotów IB DP

08.02.2019 r. (pt.)

49.      

Matury próbne klas III LO

11-15.02.2019 r. (pon.-pt.)

50.      

Festiwal Dyplomatyczny

18-22.02.2019 r. (pon.-pt.)

51.      

II Kongres Psychologiczny

25.02-01.03.2019 r. (pon.-pt.)

52.      

Dzień Nauki i Języków Obcych

26.02.2019 r. (wt.)

53.      

Tłusty czwartek

28.02.2019 r. (czw.)

54. Dzień otwarty szkoły – SP 53 dla kandydatów do VII klasy dwujęzycznej 06.03.2019 r. (śr.)
55. III Międzyszkolny Turniej Tańca 06.03.2019 r. (śr.)

56.      

III Festiwal Agnieszki Osieckiej

07.03.2019 r. (czw.)

57.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. III H)

11-21.03.2019 r.

58. Dzień Kreatywności 12.03.2019 r. (wt.)

59.      

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach PG i SP

14-15.03.2019 r. (czw.- pt.)

60.

Dzień otwarty szkoły – II LO dla kandydatów po VIII klasie SP

19.03.2019 r. (wt.) godz. 16:00-19:00

61.      

Dzień otwarty szkoły – II LO dla kandydatów po III klasie Gimnazjum

20.03.2019 r. (śr.) godz. 16:00-19:00

62.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców uczniów klas III LO o końcowych przewidywanych ocenach niedostatecznych

22.03.2019 r. (pt.)

63.      

Sprawdziany wewnątrzszkolne – dyrektorskie w klasach LO

25-26.03.2019 r. (pon.-wt.) kl II LO                   27,29.03.2019 r. (śr.,pt.) kl. I LO

64.      

Rekolekcje wielkopostne

01-03.04.2019 r. (pon.- śr.)

65.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach III LO przewidywanych końcowych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

05.04.2019 r. (pt.)

66.      

Zebrania klasowe - poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych końcowych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

08.04.2019 r. (pon.) godz. 17:00

67.      

Ostateczny termin wystawienia ocen końcowych w klasach III LO

10.04.2019 r. (śr.) do godz. 12:00

68.      

Egzamin gimnazjalny część humanistyczna, matematyczno-przyrodnicza, język obcy nowożytny

10-12.04.2019 r. (śr.-pt.)

69.      

Egzamin ósmoklasisty

15-17.04.2019 r. (pon.-śr.)

70.      

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna uczniów klas III LO

15.04.2019 r. (pon.) godz. 15:30

71.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami  uczniów klas I i II LO oraz                            

konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

15.04.2019 r. (pon.) godz. 17:00 20.05.2019 r. (pon.) godz. 17:00

godz. 18:00-19:30

72.      

Zebrania śródokresowe z rodzicami  uczniów SP i PG oraz                                  

konsultacje- indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami

16.04.2019 r. (wt.) godz. 17:00 21.05.2019 r. (wt.) godz. 17:00    

godz. 18:00-19:30

73.      

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23.04.2019 r.

74.      

Zakończenie zajęć w klasach III LO i wręczenie świadectw ukończenia szkoły

26.04.2019 r. (pt.) 

75.      

Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26.04.2019 r. (pt.)

76.      

Matura międzynarodowa

06-23.05.2019 r.

77.      

Egzamin maturalny – część pisemna i ustna

06-20.05.2019 r.

78.      

Matura próbna klas II LO

13-17.05.2019 r. (pon.-pt.) 03-07.06.2019 r. 

79.      

Ostateczny termin poinformowania rodziców o przewidywanych rocznych (końcowych) ocenach niedostatecznych w LO, PG i SP

17.05.2019 r. (pt.)

80.      

Matury próbne dla uczniów oddziału międzynarodowego (kl. II H)

20-29.05.2019 r. 03-11.06.2019 r.  

81.      

Próbny egzamin ósmoklasisty dla klas VII SP

20-22.05.2019 r. (pon.- śr.) 05-07.06.2019 r. (śr.-pt.)

82.      

Próbny egzamin DSD II

28.05.2019 r. (wt.)

83.      

Ostateczny termin wystawienia przez nauczycieli uczących w klasach I i II LO; III PG oraz VII i VIII SP przewidywanych rocznych ocen ze wszystkich przedmiotów i oceny zachowania

03.06.2019 r. (pon.)

84. Dzień Wolności i Praw Obywatelskich. 30. rocznica wolnych wyborów w Polsce. 04.06.2019 r. (wt.)

84.      

Zebrania klasowe; poinformowanie rodziców uczniów klas LO, PG i SP o przewidywanych rocznych ocenach z przedmiotów i ocenie zachowania

04.06.2019 r. (wt.) godz. 17:00 – LO

godz. 18:30 – PG i SP

85.      

Ostateczny termin wystawienia ocen rocznych w klasach I i II  LO; PG i SP

12.06.2019 r. (śr.)

86.      

Bal Ósmoklasisty

13.06.2019 r. (czw.)

87.      

Dzień Sportu

14.06.2019 r. (pt.)

88.      

Rada Pedagogiczna – klasyfikacja uczniów klas I i II LO; PG i SP oraz rada szkoleniowa

14.06.2019 r. (pt.) godz. 16:00

89.      

Bal Gimnazjalisty – uczniów klas III PG

17.06.2019 r. (pon.)

90.      

Plenarna Rada Pedagogiczna – podsumowanie roku szkolnego

18.06.2019 r. (wt.) godz. 13:00

91.      

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych

21.06.2019 r. (pt.)

kl. I LO – 9:00

kl. II LO – 10:30

kl. PG i SP – 12:00

92.    

Ferie letnie

22.06-31.08.2019 r.

Kontakt

85 65 11 416