II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Olimpiada Astronomiczna

LXIII Olimpiada Astronomiczna (edycja 2019/2020):

1. Zgłoszenie swego udziału w Olimpiadzie Astronomicznej odbywa się
poprzez wypełnienie Internetowego formularza rejestracyjnego i zaakceptowanie jego treści. Termin zgłoszenia swego udziału w olimpiadzie upływa 30 września 2019 r.

2. Zawody olimpiady są trójstopniowe. W zawodach I stopnia (szkolnych), każdy uczestnik rozwiązuje dwie serie zadań, w tym zadanie obserwacyjne.
3. Zadania pierwszej serii oraz zadania obserwacyjne znajdują się na oficjalnej stronie olimpiady astronomicznej: www.planetarium.edu.pl/oa.htm
Zadania drugiej serii zawodów I stopnia będą umieszczone 17. października br. na tej samej stronie internetowej.
4. Zawody II stopnia (okręgowe) odbędą się 20 stycznia 2020 roku, a zawody III stopnia (finałowe) odbędą się w Chorzowie, w dniach 12 - 15 marca.

Potrzebne informacje znajdują się na stronie:
https://liblink.pl/fKOzheAmUR

Uwaga Uczniowie!
Pod poniższymi linkami znajdują się zadania I stopnia oraz tematy zadań obserwacyjnych:

- zadania I stopnia: https://liblink.pl/4kZpxbKlpg

- tematy zadań obserwacyjnych:
https://liblink.pl/UFlrAy9ZEp

- informacje regulaminowe:
https://liblink.pl/GZLi1r2RLn

Koordynator Olimpiady Astronomicznej - Maria Zdrajkowska

Kontakt

85 65 11 416