II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Olimpiada Biologiczna

Wszelkie szczegółowe informacje (m.in. Regulamin, Harmonogram, pytania z lat poprzednich i poradniki/informatory jak przygotować się do kolejnych etapów) na stronie: https://liblink.pl/ildtkQ7mNi
Harmonogram (skrócony do najważniejszych etapów - szczegóły na stronie OB.):
30 września 2019 - zamknięcie rejestracji tematów zgłaszanych na tegoroczne zawody (tylko koordynator szkolny może zarejestrować Ucznia)
12 października 2019 (sobota, godz. 9:00) - Etap 1: Egzamin pisemny I stopnia  (test w szkole)
31 grudzień 2019 - zakończenie pisania pracy i przekazanie jej w formie elektronicznej szkolnemu koordynatorowi
25 stycznia 2020 - Etap 2: Egzamin pisemny II stopnia  
17-19 kwietnia 2020 - Zawody III stopnia w Warszawie (test teoretyczny, zadania praktyczne i obrona pracy)
Nauczyciel odpowiedzialny:
Norbert Duda

Kontakt

85 65 11 416