II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości (dawna Gimnazjalna Olimpiada Przedsiębiorczości)

Olimpiada odbywa się w trzech etapach: szkolnym (w styczniu), okręgowym (w kwietniu) i centralnym (w maju). Etap szkolny obejmuje test wiedzy o zagadnieniach ekonomicznych z programu przedmiotu „Wiedza o Społeczeństwie” uzupełnionego o aktualne wydarzenia gospodarcze. Etap okręgowy polega na interaktywnej grze menedżerskiej. Etap centralny to po pierwsze test z jednego wcześniej wybranego obszaru wiedzy (finanse przedsiębiorstw, marketing lub zarządzanie ludźmi), a po drugie - gra "Jeden z trzydziestu" oparta na modelu teleturnieju "Jeden z dziesięciu".

Więcej informacji na stronie http://www.szkolnaop.pl. Harmonogram zawodów zostanie opublikowany na stronie olimpiady. Zapisy przez Librus u szkolnego koordynatora olimpiady: proszę podać adres email, numer telefonu oraz imię i nazwisko opiekuna merytorycznego.

Zapraszam do udziału!

Szkolny koordynator

Magdalena Ryczko-Gryc

Kontakt

85 65 11 416