II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych

Ważne, nowe informacje dotyczące Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych: Komitet Organizacyjny Olimpiady informuje, iż otwiera drugą turę zawodów I stopnia oraz że wszystkie lektury potrzebne do udziału w etapie szkolnym są dostępne w Academice (academica.edu.pl).
II tura zawodów I stopnia będzie przebiegać według następującego harmonogramu:
- do 11 stycznia - część pisemna w szkołach
- 11 stycznia - ostateczny termin wysłania prac szkolnych do weryfikacji
- 18 stycznia - ogłoszenie wyników
Zawody II stopnia:
- 25 stycznia - zawody pisemne
- 2 lutego - ogłoszenie wyników
- 22 lutego - zawody ustne
Zawody III stopnia:
- 24 - 26 marca 2020 rok

Przypominamy, że udział w Olimpiadzie umożliwia najwyższą ocenę z języka polskiego w egzaminie ósmoklasisty oraz pierwszeństwo w przyjęciu do wybranej szkoły ponadpodstawowej (regulamin: http://olijpsp.pl/)

Informujemy, iż na stronie  OLiJP SP (olijpsp.pl/2019/10/conubia-nostra-per-inceptos-himenaeos/) podane zostały tematy prac z języka polskiego i zestawy lektur obowiązujące w tegorocznych zawodach.
Zachęcamy uczniów SP nr 53 do spróbowania swych sił w rozgrywkach.

Informacje o Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych:

Zapraszamy uczniów SP 53 do wzięcia udziału w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego.Zapisy u nauczycieli języka polskiego lub u koordynatora Olimpiady.
Olimpiada organizowana jest jako trójstopniowe zawody o zasięgu ogólnopolskim.
Więcej informacji na stronie https://liblink.pl/94Zj1L47do
Koordynator: Agata Rybarczyk

Kontakt

85 65 11 416