II LO   SP 53   Dane teleadresowebiuletyn informacji publicznej

school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

  • Home
  • Rekrutacja
  • SP 53
  • Test predyspozycji

Zakres materiału do testu predyspozycji językowych

Test predyspozycji językowych jest narzędziem służącym rozpoznaniu zdolności językowych kandydata do klasy z rozszerzonym programem nauczania z danego języka obcego.

Test zawiera przykładowe zadania badające m. in. w jakim stopniu uczeń:

1) posiada zdolności do nauki języka obcego,

2) wykazuje się wyczuciem stylistycznym i umiejętnością stosowania poprawnych struktur zdaniowych,

3) posiada bogaty zasób słownictwa i związków frazeologicznych,

4) potrafi rozróżnić poprawne formy gramatyczne języka obcego,

5) potrafi wyciągać wnioski i samodzielnie odkrywać reguły rządzące językiem obcym.

Ćwiczenia zawarte w teście badają:

1) pamięć "dłuższą " i "krótszą" (teksty przeczytane przez nauczyciela),

2) rozumienie tekstu oraz relacji składniowych i wyrazowych (ćwiczenia na uzupełnianie luk, kolejność zdań "rozsypanego" tekstu, uzupełnianie informacji),

3) rozumowanie logiczne i selekcję informacji,

4) rozumowanie przez analogię,

5) dedukcję językową (luki w podanych definicjach, dopasowywanie opisów do podanych różnorakich haseł, ćwiczenia na korpusach języków sztucznych oraz naturalnych: m.in. katalońskim, portugalskim, hiszpańskim, włoskim, czeskim, słowackim, węgierskim, szwedzkim).

Test predyspozycji językowych - przykład:

Kontakt

85 65 11 416