school and education

Kontakt tel.

85 65 11 416

Logo Szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku
Szkoła Podstawowa Nr 53 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

International Baccalaureate World School No. 6159

Logo IB

Logo IB

 • Home
 • Strefa rodzica
 • Pedagodzy szkolni

Pedagodzy szkolni

Pedagodzy szkolni:
mgr Agnieszka Czajkowska
mgr Danuta Matreńczyk

W zakresie pracy z uczniami i współpracy z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami:

 • Koordynują udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom. Pomagają w identyfikowaniu indywidualnych potrzeb uczniów związanych z edukacją i rozwojem osobistym.
 • Wspierają uczniów i rodziców w poszukiwaniu przyczyn oraz rozwiązań sytuacji kryzysowych.
 • Prowadzą zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów w odpowiedzi na ich zapotrzebowania.
 • Pomagają w rozwiązywaniu kryzysów i innych trudnych sytuacji w grupie (klasa).
 • Wspierają wychowawców klas w budowaniu spójności zespołów klasowych, prowadząc zajęcia integrujące grupę.
 • Organizują i koordynują spotkania edukacyjne uczniów z przedstawicielami instytucji i organizacji środowiska lokalnego.
 • Koordynują praktyki studentów pedagogiki i staże pedagogiczne.

Agnieszka Czajkowska ponadto:

 • Koordynuje udzielanie pomocy materialnej uczniom (stypendia).
 • Koordynuje organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi i specyficznymi trudnościami w nauce.
 • Koordynuje działania profilaktyczne.

Danuta Matreńczyk ponadto:

 • Organizuje coroczne Targi Edukacyjne i Dzień Przedsiębiorczości
 • Współorganizuje pracę Szkolnego Wolontariatu.
 • Prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe.
 • Koordynuje organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami.
 • Organizuje Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli.
 • Prowadzi warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców wg programu ,,Razem z moim dzieckiem”.
 • Współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie prezentowania uczniom - przyszłym studentom ofert edukacyjnych uczelni.

Kontakt

85 65 11 416