CKE Komunikat o przyborach 2023.pdf


 MATERIAŁY POMOCNICZE – zapewnia szkoła

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocnicze

biologia, chemia, fizyka

Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki

matematyka

Wybrane wzory matematyczne

 

MATERIAŁY POMOCNICZE – każdy zdający przynosi we własnym zakresie

PrzedmiotPrzybory i materiały pomocnicze

biologia

linijka, kalkulator prosty

chemia, fizyka

linijka, kalkulator naukowy

geografia

linijka, kalkulator prosty, lupa

historia, historia sztuki

lupa

informatyka, wiedza o społeczeństwie

kalkulator prosty

matematyka

linijka, cyrkiel, kalkulator prosty