• g1.wejs_gl_eryk_z_daleka
 • g2.wejs_gl_eryk
 • g3.gabloty_eryk_inny_kadr
 • g4.puchary
 • g5.ib_eryk
 • g6.sapiezanka
 • g7.zakon_roku_3klas
 • g8.gimnastyczna_siatkowka1
 • g9.gimnastyczna1
 • g10.chlopakiZgitara
 • g11.herbatka
 • g12.japonki

Szukaj

Naszą witrynę przegląda teraz 22 gości.

biuletyn

informacji publicznej

News

Terminy olimpiad w roku szkolnym 2015/2016

Dyrektor szkoły informuje o planowanych przez organizatorów terminach poszczególnych etapów olimpiad w roku szkolnym 2015/2016:

Olimpiady przedmiotowe

Olimpiady przedmiotowe dla gimnazjum

Olimpiady zawodowe

Inne olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe, z przedmiotów dodatkowych lub tematycznych

Wykazy olimpiad:

Wykaz olimpiad przedmiotowych zwalniających z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w roku szkolnym 2015/2016 

Ramowy plan wyjazdu integracyjnego klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego oraz klas pierwszych Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku.

Serwy k. Augustowa.

Kandydaci przyjęci do klas pierwszych II LO i klas pierwszych PG 32 Dwujęzycznego proszeni są o dokonanie do 17 lipca 2015 r. (piątek) wpłaty I raty (100 zł.) na wyjazd integracyjny do miejscowości Serwy, który odbędzie się we wrześniu 2015 r. Wpłaty należy dokonać w sekretariacie szkoły. Koszt całego wyjazdu wynosi 200 zł. II rata będzie zbierana na początku września 2015 r.

Na prośbę Uczniów i Rodziców, którzy wyjechali na wakacje przedłużam wpłatę I raty na wyjazd integracyjny do 7 sierpnia 2015 r. Informuję, że I ratę wpłaciło już 91% uczniów przyjętych do klas pierwszych.

Dyrektor Szkoły

Dariusz Bossowski                                                                                                                                                                 

Czytaj więcej...

Stypendia Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej WIDOK dla uczniów gimnazjum i liceum na rok szkolny 2015/2016

Celem Programu Stypendialnego jest pomoc finansowa uczniom gimnazjów i liceów
O świadczenia mogą starać się osoby, które m.in. mają wysoką średnią ocen oraz są uzdolnione i nagradzane w olimpiadach:

 • średnia ocen nie niższa niż 4,0,
 • mieszkający lub uczący się w Białymstoku,
 • laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 • posiadający udokumentowane osiągnięcia,
 • pochodzący z niezamożnych rodzin.

Uczniowie, którym zostaną przyznane stypendia, będą otrzymywali świadczenia co miesiąc,  przez 10 miesięcy, czyli cały rok szkolny 2015/2016. Gimnazjaliści mogą liczyć na 100 zł, a licealiści na 200 zł.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, ich opiekunowie, szkoły oraz organizacje pozarządowe.

Wnioski można składać do 27 lipca 2015 r.

Dodatkowe informacje o Programie Stypendialnym można uzyskać:

Należy pobrać i wypełnić: 

Matura 2015 – NAJLEPSZE WYNIKI W II LO!

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży ogłosiła wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych -  języka polskiego, matematyki i języków obcych w poszczególnych szkołach. Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku NAPISALI NAJLEPIEJ MATURĘ W MIEŚCIE BIAŁYSTOK I W WOJEWÓDZTWIE!

Zajęli I miejsce z matematyki, języka angielskiego oraz z języka niemieckiego.

Z języka polskiego zajęliśmy II miejsce.

Zdawalność matury w II LO – 100%

GRATULACJE!!!

                                                                                              Dariusz Bossowski

                                                                                               Dyrektor szkoły

Nagroda dla Nauczyciela II LO

Z przyjemnością informujemy, że pani profesor Ewa Grochowska otrzymała Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Białystok dla Nauczycieli – Animatorów Kultury w kategorii szkół ponadgimnazjalnych za całokształt dotychczasowej działalności. Wręczenie nagród odbędzie się w trakcie sesji Rady Miasta Białystok we wrześniu.

Gratulujemy!

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2015

W roku szkolnym 2014/2015 do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło 59 uczniów klas trzecich. Nasi uczniowie NAJLEPIEJ NAPISALI EGZAMIN GIMNAZJALNY W CAŁYM WOJEWÓDZTWIE.

 Średnia procentowa z poszczególnych części egzaminu wyniosła:

język polski – 80,6%

historia i wos – 82,6%

przedmioty przyrodnicze – 76,9%

matematyka – 83,3%

język angielski poziom podstawowy – 97,7%

język angielski poziom rozszerzony – 93,6%

język niemiecki poziom podstawowy – 99,6%

język niemiecki poziom rozszerzony – 95,5%

Uczniowie PG 32 Dwujęzycznego uzyskali najwyższy wynik w skali staninowej – 9.

Skala staninowa określa pozycję, jaką zajmują uczniowie na tle wyników osiągniętych przez całą populację. Wyróżnia ona 9 przedziałów wyników od 1 do 9, przy czym w staninie 9. (najwyższej) znajduje się tylko kilka procent najwyższych wyników w Polsce.

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom.

Dziękuję nauczycielom za pracę włożoną w przygotowanie uczniów do egzaminu.

Dariusz Bossowski

Dyrektor szkoły

Rekrutacja 2015 do II LO

Gratuluję wszystkim uczniom, którzy dostali się do II Liceum Ogólnokształcącego im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku. Przyjętych do szkoły zostało 261 uczniów, z czego aż 165 laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

Do naszego liceum były najwyższe progi punktowe przyjęć uczniów spośród wszystkich szkół w mieście.

Najniższa liczba punktów uprawniająca do przyjęcia do danej klasy:

Klasa A – politechniczna 200 pkt.

Klasa B – politechniczna 157,2 pkt.

Klasa C – politechniczno – inżynierska 154,8 pkt.

Klasa D – biologiczno – chemiczny 163,2 pkt.

Klasa E – medyczna 200 pkt.

Klasa F – menadżerska 155,8 pkt.

Klasa G – prawniczo – humanistyczna 156,2 pkt.

Klasa H – międzynarodowa IB 200 pkt.

 Klasa I – medyczna – 160 pkt.

 

Przypominam, że do 7 lipca 2015 r. (wtorek) do godz. 15.00 należy potwierdzić wolę podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie w sekretariacie szkoły oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Dariusz Bossowski

Dyrektor szkoły 

Rekrutacja 2015 do PG 32

Gratuluję wszystkim uczniom, którzy dostali się do Publicznego Gimnazjum nr 32 Dwujęzycznego w Białymstoku. Przyjętych do szkoły zostało 94 uczniów, z czego aż 81 to laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych.

 

Dariusz Bossowski

Dyrektor Szkoły

Dziś jest:
czwartek, 30 lipca 2015r.


IB WORLD SCHOOL
№ 6159

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”potwierdza, że II Liceum  Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku jest wśród najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2015 i przysługuje mu tytuł „Złotej Szkoły 2015”.

UMOWY PATRONACKIE

WSPÓŁPRACA

Polub nas na facebooku

Szkoła odkrywców talentów