DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Wstęp

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku.

Data publikacji strony internetowej: 2017-07-02.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-12.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • strona nie posiada wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik,
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów strony - cel linku nie jest odpowiednio określony, załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku, pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,
 • administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Informacje dodatkowe – strona posiada:

 • dane teleadresowe podmiotu i link do strony podmiotowej w BIP,
 • deklaracje dostępności,
 • mapę strony,
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki,
 • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (czarne tło, zółte litery),
 • możliwości zmiany wielkości liter dla całej strony,
 • podświetlanie elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z witryny,
 • hiperłącza mają nadane tytuły,
 • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-10-25.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 65 11 416. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Dla osób przychodzących dostępne są dwa wejścia:

 • wejście główne od strony bloku przy Narewskiej 7B wejście schodami
 • wejście dodatkowe od strony Zespołu Szkół Społecznych nr 2 – wejście z windą dla niepełnosprawnych, wejście otwierane po uzgodnieniu telefonicznym 85 65 11 416. 

W budynku znajduje się siedem wyjść ewakuacyjnych. 

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze i piwnicy nowego skrzydła oraz parteru starego skrzydła budynku.  

Łazienki przystosowane dla osób na wózkach znajdują się na obydwu kondygnacjach nowej części budynku. 

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indykcyjnych

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dostępność zapewniona jest poprzez wsparcie pracownika portierni znajdującej się głównym wejściu do budynku. 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na parkingu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Informacje o prawie wstępu i sposbie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Informacje o możliowści skorzystania z tłumacza jezyka migowego na miejscu lub online

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego