Wyniki egzaminu ze wszystkich części mieszczą się w 9. najwyższej staninie,
co oznacza, iż SP 53 w Białymstoku znajduje się w 4% szkół w Polsce z najwyższymi wynikami.