Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu
20230718​_2023​_2024​_podstawowe-terminarz.pdf 0.29MB

 

 

 


Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 1

Olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Koordynator

Adres strony www

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Matematyka

Olimpiada Matematyczna Juniorów

p. Joanna Omieliańczyk

www.omj.edu.pl

29/09/2022(test)

01/09/2022-

17/10/2022 (część

korespondencyjna)

14/01/2023

18-19/03/2023

Język polski

Olimpiada Literatury i

Języka Polskiego dla szkół podstawowych

p. Agata Rybarczyk

http://www.olijpsp.pl/

03-14/10/2022

25/02/2023

część ustana 28/01/2023

część pisemna

25/03/2023

część pisemna 14- 15/04/2023

część ustna

Język

angielski

Olimpiada

Języka Angielskiego Juniorów

p. Magdalena Uryn

http://ojag.wsjo.pl

21/11/-12/12/2022

16/01/2023 –

23/02/2023

16/03/2023–

31/03/2023

Historia

Olimpiada Historyczna Juniorów

p. Aneta Krasińska

www.olimpiadahistoryczna.pl

21/10/2022

26/11/2022 -

część pisemna 8-10/12/2022

- część ustna

04/03/2023

10-12/03/2023

Informatyka

Olimpiada Informatyczna Juniorów

p. Paweł Krysztofiak

https://www.oi.edu.pl/

26/09/2022

05/01/2023

25/03/2023

06-07/05/2023

Pozostałe olimpiady i konkursy tematyczne

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Koordynator

Adres strony www

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

 

Ogólnopolska Olimpiada

Franciszkańska

s. Brygida Karwowska

http://olimpiada.franciszkanie-warszawa.pl/

08/12/2022

02/03/2023

20-21/04/2023

Chemia

Olimpiada Wiedzy

Chemicznej Juniorów

p. Agnieszka Arciszewska

https://www.edukator.pl/olimpiada/

25/11/2022

13/01/2023

18/03/2023

Historia

Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje

oręża polskiego”

p. Ewa Sobecka

http://www.losyzolnierza.pl/

15/11/2022

15/12/2022

16/03/2023

oraz

25-27/05/2023

zawody laureatów