Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 - olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu
20230718​_2023​_2024​_podstawowe-terminarz.pdf 0.29MB

 

 Terminarz poszczególnych etapów Olimpiad dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 [1]

 Olimpiady przedmiotowe organizowane z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty, których laureaci i finaliści zgodnie z art. 44zx.ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230), są zwolnieni z egzaminu ósmoklasisty z tego przedmiotu   

Przedmiot

Nazwa olimpiady

Organizator

Adres strony www

Daty poszczególnych etapów Olimpiad

I etap

II etap

III etap

Matematyka

Olimpiada

Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na

Rzecz Edukacji

Matematycznej  w Warszawie

www.omj.edu.pl

28/09/2023(test)

01/09/202316/10/2023 (część korespondencyjna)

13/01/2024

16/03/2024 

Język polski

Olimpiada

Literatury i

Języka Polskiego dla szkół

podstawowych

Instytut Badań Literackich PAN

http://www.olijpsp.pl/

02-14/10/2023

27/01/2024 część pisemna 24.02.2024 część ustna

16/03/2024 część pisemna 19.04.2024 część ustna

Język angielski

Olimpiada Języka

Angielskiego Juniorów

Wyższa Szkoła

Języków Obcych im. Samuela 

Bogumiła Lindego  w Poznaniu

http://ojag.wsjo.pl

27/11/-08/12/2023 

21/01/2024 – 26/02/2024 

05/04/2024–

08/04/2024

Historia

Olimpiada

Historyczna Juniorów

Polskie

Towarzystwo

Historyczne

www.olimpiadahistoryczna.pl

20/10/2023

24/11/2023 - część pisemna

7-9/12/2023 - część ustna

01/03/2024

8-10/03/2024

Informatyka

Olimpiada

Informatyczna Juniorów

Fundacja Rozwoju Informatyki

https://www.oi.edu.pl/

25.09.2023 –

08.01.2024

02.03.2024

26-28.04.2024

[1]Terminy planowane przez Organizatorów