Klasa Nazwa profilu Przedmioty rozszerzone Wychowawcy klasy Asystent
I A politechniczny matematyka, fizyka, j. angielski Ewa Grochowska Andrzej Czołpiński 
I B medyczny - dwujęzyczny biologia, chemia, j. angielski - poziom dwujęzyczny Maria Zdrajkowska  Norbert Duda
I C politechniczny / ekonomiczny matematyka, fizyka, informatyka / matematyka, geografia, j. angielski Ewa Kiersnowska Mateusz Karanowski 
I D medyczny biologia, chemia Magdalena Uryn Agnieszka Zalewska 
I E uniwersytecki j.polski, historia, do wyboru: WOS lub j. angielski Urszula Kunowska Aldona Wroceńska 
I F medyczny biologia, chemia, matematyka Magdalena Okułowicz-Kierczak Aneta Bagińska-Krakówka 
I G międzynarodowy MYP do wyboru Agnieszka Wróblewska  Sylwia Roszkowska
II A politechniczny matematyka, fizyka, j. angielski Joanna Jaroszuk Mateusz Samczuk
II B medyczny - dwujęzyczny biologia, chemia, j. angielski - poziom dwujęzyczny Ewa Sobecka Klaudia Muszakiewicz
II C politechniczno - inżynierski matematyka, fizyka, do wyboru: informatyka lub j.angielski lub chemia Anna Chomiczewska Dorota Dobrowolska
II D medyczny biologia, chemia Urszula Orpik Monika Jaroszewicz
II E uniwersytecki   j. polski, historia, do wyboru: wos lub j. angielski Alicja Potocka Edyta Dobkowska
II F ekonomiczny matematyka, geografia, j. angielski Aneta Danilczuk Bożena Stocka
II G międzynarodowy MYP do wyboru Igor Karpiuk Łukasz Dondziło
III A
politechniczny  matematyka, fizyka, j. angielski Agnieszka Pawluczuk Marta Pawłowska-Banach
III B
medyczny - dwujęzyczny biologia, chemia, j. angielski - poziom dwujęzyczny Ewa Muszkatel Izabela Konopko
III C
politechniczny / ekonomiczny matematyka, fizyka, informatyka / matematyka, geografia, j. angielski Agnieszka Mendelsberg Maciej Łuszczewski
II D
medyczny biologia, chemia Beata Wnuczyńska - Ogryzko Zuzanna Kopeć
III E
uniwersytecki j. polski, j. angielski, do wyboru: historia, wos lub biologia Michał Dobkowski Łukasz Krawczyk
III F
międzynarodowy IB DP do wyboru Anna Czerniakiewicz Katarzyna Nikiciuk
IV A politechniczny matematyka, fizyka, j. angielski Magdalena Urwan Robert Kowalczuk
IV B medyczny - dwujęzyczny biologia, chemia, j. angielski - poziom dwujęzyczny Dorota Bondar Marta Tupalska
IV C politechniczny matematyka, fizyka, do wyboru informatyka lub j. angielski Hanna Babińska Marzena Rychter
IV D medyczny biologia, chemia Urszula Tylicka Daria Samojłowicz
IV E uniwersytecki j. polski, j. angielski, do wyboru: historia lub wos Teresa Skrodzka Agnieszka Pęksa
IV F ekonomiczny matematyka, geografia, j. angielski Joanna Omieliańczyk Agnieszka Andraka
IV G międzynarodowy IB DP do wyboru Beata Kosińska Małgorzata Dubrawska