Informacje dla kandydatów:

 1. "Profile klas 2024/2025" (PDF, 311 KB) 
 2. "O szkole" (PDF, 870 KB) 
 3. "Charakterystyka klas pierwszych" (GIF, 32 MB) 
 4. "Terminarz rekrutacji" (PDF, 563 KB) 
 5. "Kryteria rekrutacji do klas 1 a, b, c" (PDF, 569 KB) 
 6. "Kryteria rekrutacji do klasy 1 d (oddział międzynarodowy - realizujący program matury międzynarodowej, język wykładowy - angielski)" (PDF, 605 KB) 
 7. "Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka niemieckiego DSD - język niemiecki poziom dwujęzyczny" (PDF 1,57 MB)" - "podanie" (docx, 17 KB) 
 8. "Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka chińskiego" (PDF, 132 KB) 
 9. "Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 d" (PDF, 158 KB) oraz "przykładowy test" (PDF, 349 KB) 
 10. "Regulamin rekrutacji" (PDF, 924 KB) 
 11. Strona elektronicznego Naboru 2024 
 12. Wzory wniosku o przyjęcie, oświadczeń: samotne wychowywanie, wielodzietność oraz wzór podania o odblokowanie wniosku kandydata w systemie i inne pliki do pobrania
 13. "Deklaracja wyboru drugiego języka, realizacji rozszerzonego programu nauczania języka niemieckiego DSD, religii, etyki, wyboru obowiązkowych lub dodatkowych przedmiotów" (PDF, 341 KB) 
 14. Wykazy punktowanych w rekrutacji 2024 osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych 

Uwaga: 

 • Termin rekrutacji do  klasy 1d (oddziału międzynarodowego) jest inny niż do pozostałych klas w liceum, czyli składnie wniosków o przyjęcie do 29 maja 2024 r. 
 • Składanie podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego (dotyczy kandydatów do międzyoddziałowych grup z rozszerzonym  programem nauczania DSDII) do 29 maja 2024 r. 

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły 
- to najlepsze miejsce dla Ciebie. 
DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY 
26 marca 2024 r. (wtorek) godz. 16.00-19.00 
godz.18:00 - spotkanie informacyjne dotyczące oddziału międzynarodowego - klasa 1d (IB)