Informacje dla kandydatów:

 1. "Profile klas 2023/2024" (PDF, 311 KB)
 2. O szkole
 3. "Charakterystyka klas pierwszych" (GIF, 43 MB)
 4. "Terminarz rekrutacji" (PDF, 172 KB)
 5. "Kryteria rekrutacji do klas 1 a, c, d, e, f" (PDF, 121 KB)
 6. Kryteria rekrutacji do klasy 1 b (oddział medyczny - dwujęzyczny: język angielski poziom dwujęzyczny, przedmioty nauczane dwujęzycznie biologia i historia)
 7. Kryteria rekrutacji do klasy 1 g (oddział międzynarodowy - realizujący program matury międzynarodowej, język wykładowy - angielski)
 8. "Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka niemieckiego DSD - język niemiecki poziom dwujęzyczny" (PDF, 4,86 MB) - "podanie" (Docx, 17 KB)
 9. Rekrutacja do międzyoddziałowych grup języka chińskiego
 10. "Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 b" (PDF, 198 KB) oraz "przykładowy test" (PDF, 274 KB)
 11. "Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych do klasy 1 g" (PDF, 159 KB ) oraz "przykładowy test" (PDF, 530 KB)
 12. "Regulamin rekrutacji" (PDF, 1018 KB)
 13. Strona elektronicznego Naboru 2023
 14. Wzory dokumentów: oświadczenie – samotne wychowywanie, oświadczenie – wielodzietność, instrukcja  i nne pliki do pobrania.
 15. "Deklaracja wyboru drugiego języka, realizacji rozszerzonego programu nauczania języka niemieckiego DSD, religii, etyki, wyboru obowiązkowych lub dodatkowych przedmiotów" (PDF, 99 KB)
 16. "Wykazy punktowanych w rekrutacji 2023 osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych"

 

Uwaga:

 • Termin rekrutacji do klasy 1b (oddziału medycznego-dwujęzycznego) oraz klasy 1g (oddziału międzynarodowego) jest inny niż do pozostałych klas w liceum, czyli składnie wniosków o przyjęcie do 29 maja 2023 r.
 • Składanie podań o przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych z języka niemieckiego (dotyczy kandydatów do międzyoddziałowych grup z rozszerzonym programem nauczania DSDII) do 29 maja 2023 r.

 

Serdecznie zapraszamy do naszej Szkoły
- to najlepsze miejsce dla Ciebie.
DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY
29 marca 2023 r. (środa) godz. 16.00-19.00
godz.18:00 - spotkanie informacyjne dotyczące oddziału międzynarodowego - klasa 1g (pre-IB)