Dyrektor Szkoły informuje, że została podpisana umowa na świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku, finansowane ze środków publicznych z NZOZ Gabinet Stomatologiczny – Zofia Kostecka, ulica Koszykowa 7 w Białymstoku.

W ramach umowy lekarz dentysta będzie wykonywał :

  • świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży (z wyłączeniem  świadczeń ortodoncji) do ukończenia  18 roku życia
  • profilaktyczne świadczenia dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia.

Godziny pracy gabinetu:

  • poniedziałek, wtorek, czwartek: 1400 – 1900
  • środa, piątek: 800 – 1400 

Uczniowie będą przyjmowani poza kolejnością po uprzednim kontakcie telefonicznym: +48 601 321 829.
Opieka zdrowotna nad uczniami zostanie zapewniona po uzyskaniu zgody rodzica dziecka niepełnoletniego, lub pełnoletniego ucznia.

"ZGODA NA KORZYSTANIE Z USŁUG GABINETU STOMATOLOGICZNEGO" (Docx, 13 KB)

Dariusz Bossowski
dyrektor szkoły