Klasa Wychowawca klasy Asystent
VII A Ewa Sadowska Katarzyna Gromadzka
VII B Anna Kubiak Agnieszka Czajkowska
VIII A Agnieszka Arciszewska Kazimierz Ganzke 
VIII B Małgorzata Kryńska Elżbieta Korzeniecka