Szanowni Uczniowie,

Psycholodzy w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku są osobami, które mają
za zadanie:

 • wspierać Was w codziennych zmaganiach z rzeczywistością (nie tylko szkolną),
 • towarzyszyć w przeżywaniu radości i smutków,
 • wysłuchać i wskazać drogę w sytuacji zagubienia,
 • pozwolić na wyrażenie emocji, kiedy tego najbardziej potrzebujecie,
 • motywować do działania w chwilach zwątpienia,
 • pomagać i służyć wskazówkami do działania, i wreszcie:
 • cieszyć się wspólnie z Waszych sukcesów.

Zapraszamy Was wszystkich serdecznie do indywidualnych spotkań, rozmów i konsultacji, gdzie poznamy się wzajemnie w przyjaznej atmosferze z zachowaniem poufności i dyskrecji.

Nie bójcie się przyjść do mnie z każdą, nawet z pozoru błahą sprawą.

Nie bójcie się opowiedzieć o sobie i swoim życiu zarówno szkolnym, jak i pozaszkolnym.

Nie bójcie się prosić o wsparcie!!!

W całym roku szkolnym będziemy również spotykać się na zajęciach grupowych w Waszych klasach, gdzie będziemy Was zarażać swoim optymizmem, motywować do działania oraz przekazywać wiedzę z zakresu:  

 1. Psychologii zdrowia:

 • Przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym i autodestrukcyjnym;
 • Stres – radzenie w sytuacjach trudnych i w sytuacjach sukcesu;
 • Radzenie ze stresem przedegzaminacyjnym i egzaminacyjnym (zajęcia skierowane do klas trzecich Liceum);
 • Promowanie idei Life and study balance, growth mindset.

 1. Psychologii poznawczej:
 • Podstawowe procesy poznawcze: percepcja (postrzeganie), uwaga i myślenie oraz ich znaczenie dla procesu uczenia się;
 • Pamięć i zapamiętywanie – metody skutecznego uczenia się;
 • Schematy myślowe i ich znaczenie w podejmowaniu decyzji.

 1. Psychologii społecznej:
 • Postrzeganie siebie i innych – stereotypy i uprzedzenia, błędy atrybucji;
 • Relacje wewnątrzgrupowe i międzygrupowe;
 • Skuteczna komunikacja w grupie rówieśniczej i nie tylko;
 • Asertywność czyli sztuka życia w zgodzie ze sobą i innymi;
 • Manipulacja i wpływ społeczny, czyli jak się nie dać wmanewrować;
 • Wywieranie pozytywnego wrażenia, sztuka prezentacji oraz autoprezentacji (zajęcia skierowane do klas trzecich Liceum).

 1. Twórczości, kreatywności i inicjatywności – cykl warsztatów Co ma piernik do wiatraka, czyli twórcze myślenie w praktyce.

Zapraszamy serdecznie i do zobaczenia!

mgr Anna Czerniakiewicz
mgr Julia Wilczewska
tel: 507 309 954