Dyrektor szkoły ogłasza zestaw podręczników i materiałów edukacyjnych, które będą obowiązywać w roku szkolnym 2023/2024 w klasach liceum.

oddziały międzynarodowe:

Szkoła Podstawowa SP53