mgr Agnieszka Czajkowska
tel: 507 310 047

Celem zajęć doradczych jest poznanie czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na proces decyzji edukacyjno-zawodowych, zdefiniowanie własnych predyspozycji i zainteresowań zawodowych, cech osobowości, mocnych stron i ról pełnionych w grupie, poznanie cech współczesnego rynku pracy oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych jako kluczowej kompetencji na rynku pracy.

W zakresie działań doradcy zawodowego realizowane będą:

  • zajęcia grupowe z zakresu poznania siebie, zainteresowań  i preferencji zawodowych według zbadanych potrzeb poszczególnych klas;
  • porady indywidualne dotyczące pogłębionej diagnozy i analizy indywidualnych potencjałów;
  • prowadzenie zajęć warsztatowych doskonalących umiejętności społeczne, interpersonalne i współpracy w zespole;
  • warsztaty dotyczące planowania i procesu podejmowania decyzji;
  • spotkania z rodzicami dotyczące wspierania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych;
  • informacje o programach zdobywaniu doświadczeń, realizacji projektów społecznych i  kształtowania umiejętności interpersonalnych;
  • współorganizacja Targów Edukacyjnych i Dnia Przedsiębiorczości.