Anna Czerniakiewicz
II piętro pokój 257, tel. 507 309 954

  • poniedziałek w godz. 10:00 - 12:00
  • wtorek w godz. 10:00 - 14:00
  • środa w godz. 10:00 - 14:00
  • piątek w godz. 12:00 - 14:00