Uczniowie przy wejściu do szkoły

 

Jesteśmy najlepszym liceum w województwie podlaskim w Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY 2022. W XXIV edycji rankingu otrzymaliśmy tytuł „Złotej Szkoły 2022" za: 13. miejsce w Polsce, 1. miejsce w województwie podlaskim, 1. miejsce w Białymstoku.

Nasi Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki z egzaminu maturalnego. II LO zajęło 1. miejsce w województwie i 18. miejsce w Polsce w rankingu maturalnym.

Nasi Uczniowie zdobywają najwyższe laury w olimpiadach przedmiotowych i konkursach w Polsce i na świecie. W rankingu olimpijskim II LO zajęło 1. w województwie i 10. miejsce w Polsce. Laureaci i finaliści zwolnieni są z matury i otrzymują indeksy na uczelnie wyższe.

Troskę o rozwój intelektualny młodzieży łączymy z dbałością o zdrowie i sprawność fizyczną. Od lat nasza szkoła zajmuje czołowe miejsca w województwie we współzawodnictwie sportowym. W ubiegłym roku szkolnym było to IV miejsce w województwie podlaskim.

Wśród naszych Uczniów są stypendyści Prezesa Rady Ministrów, Ministra Edukacji Narodowej, Prezydenta Miasta Białegostoku za osiągnięcia w nauce, w dziedzinie twórczości artystycznej, za innowacyjną myśl techniczną, Marszałka Województwa Podlaskiego za szczególne osiągnięcia w nauce oraz w dziedzinie twórczości artystycznej, Zarządu Województwa Podlaskiego za osiągnięcia w nauce, Instytutu Goethego i Centralnego Wydziału Szkolnictwa za Granicą.

Realizujemy prestiżowy program Matury Międzynarodowej IB Diploma Programme przygotowujący do studiów na całym świecie. W ramach programu IB DP prowadzimy nabór do oddziału międzynarodowego, w którym językiem wykładowym dla wszystkich przedmiotów z wyjątkiem języka polskiego i języka obcego jest język angielski.

Realizujemy program DSD Deutsches Sprachdiplom przygotowujący do uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego na poziomie C1.

Prowadzimy nabór do klasy medycznej – dwujęzycznej. Na poziomie rozszerzonym realizowane będą: biologia i chemia, natomiast język angielski na poziomie dwujęzycznym. Ponadto biologia i historia będą nauczane w dwóch językach: języku polskim i języku angielskim.

Swoim Uczniom oferujemy dodatkową naukę języka chińskiego w grupach międzyoddziałowych w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Najzdolniejszym Uczniom umożliwiamy realizację indywidualnego programu nauki, uczestnictwo w olimpijskich obozach matematycznych, informatycznych, czy biologicznych.

Realizujemy projekt „Fabryka Leków” we współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku.

W ramach realizacji programu „Naukowe inspiracje” współpracujemy z uczelniami wyższymi w całej Polsce w zakresie przeprowadzania warsztatów, wykładów, seminariów, wyjazdów naukowych (Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Białostocka).

Swoim Uczniom oferujemy różnorodne innowacje pedagogiczne: edukacja ekonomiczna - zrozumieć świat, podstawy prawa, wszechświat na dłoni, z dziennikarstwem na ty, łacina w medycynie, łacina dla prawników, język angielski dla inżynierów, język angielski w medycynie.

Naszym wielkim atutem jest wysoko wykwalifikowana kadra. Wielu nauczycieli uzyskało stopień doktora nauk, nauczyciele maja kwalifikacje do nauczania w oddziałach dwujęzycznych i międzynarodowych oraz posiadają certyfikaty biegłej znajomości języka angielskiego.

Swoim uczniom oferujemy:

  • ponad 100 kół zainteresowań, w tym: zajęcia architektoniczne, robotyka, koło szachowe, taniec towarzyski, koło dziennikarskie, koło fotograficzne, telewizja szkolna „2 LO TV”, gazetka szkolna Wi-Fi”, koło wolontariackie, kreatywności, koło filozoficzne, krytycznego myślenia,
  • koła olimpijskie z matematyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, chemii, biologii, fizyki, geografii, j. polskiego, j. angielskiego, historii sztuki,
  • kursy językowe: język włoski, język hiszpański, język chiński,
  • uczestnictwo w sekcjach sportowych: piłka siatkowa, piłka koszykowa, tenis stołowy, futsal, lekkoatletyka, strzelectwo sportowe, łyżwiarstwo szybkie, aerobik rekreacyjny, karate, pływanie, badminton, piłka ręczna.


Wyposażenie sal, warsztatów, pracowni:

Jesteśmy nowoczesną, nieustannie rozwijającą się placówką. W naszej szkole znajdują się nowoczesne pracownie: komputerowa, językowe, chemiczna, biologiczna i fizyczna, część klimatyzowanych sal, wszystkie sale wyposażone są w komputery, pomoce dydaktyczne, projektory multimedialne, tablice i monitory interaktywne. Biblioteka z dostępem do katalogu on-line, multimedialne centrum informacyjne. Pełnowymiarowa sala gimnastyczna, siłownia, sala ćwiczeń rekreacyjnych oraz nowoczesne boisko wielofunkcyjne. Szafki na podręczniki dla każdego Ucznia. Stała opieka medyczna (gabinet pielęgniarki szkolnej) i dentystyczna. Gabinet pedagoga szkolnego, psychologa i doradcy zawodowego. Kawiarenka szkolna.

Historia:

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej jest szkołą z chlubną historią i bogatą tradycją, którą znamy i kultywujemy. 22 listopada 2019 roku obchodziliśmy Jubileusz 100 - lecia szkoły.

II LO swoje początki wiąże z utworzonym w 1915 roku Polskim Gimnazjum Realnym, którego siedziba mieściła się w budynku przy ulicy Warszawskiej 63. Jednak to dwudziesty drugi listopada 1919 roku jest kluczową datą w dziejach szkoły. Wtedy to upaństwowionemu Gimnazjum Żeńskiemu, mieszczącemu się przy ulicy Mickiewicza 1, nadano imię księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej.

Sławę niepospolitej administratorki, reformatorki, mecenaski nauki i sztuki zyskała w drugiej połowie XVIII wieku wojewodzina bracławska, księżna Anna Jabłonowska, kobieta wielkiej duszy i serca wrażliwego na niedolę ludzką. Rozgłos i uznanie zdobyła już u współczesnych sobie Polaków, a jej pionierska działalność wzbudza po dzień dzisiejszy zainteresowanie i szczery podziw potomnych.

Zawiłości historii sprawiły, że po II wojnie światowej szkoła utraciła pierwotne imię, zmieniła siedzibę i stała się szkołą koedukacyjną, a budynek przy ul Narewskiej 11 został oddany do użytku w roku 1971. Z biegiem lat powrócono do misji, która przyświecała jej założycielom i 22 listopada 1999 roku przywrócono szkole imię dawnej patronki.

Jesteśmy szkołą z tradycjami i z perspektywami. Nasza teraźniejszość jest równie imponująca, jak i historia. Dbamy o zapewnienie bogatej i urozmaiconej oferty edukacyjnej, priorytetem jest dla nas wszechstronny rozwój naszych uczniów.

Przywiązujemy dużą wagę do kultywowania i poszanowania tradycji i historii szkoły. Z okazji święta Szkoły przyznawane jest co roku wyróżnienie – Perła Księżnej. Mogą je otrzymać nauczyciele, uczniowie i przyjaciele szkoły. Tradycyjnie wybierani są Sapieżanka i Sapieha II LO. Jest to wyróżnienie dla wzorowych uczniów, osiągających wysokie wyniki w nauce.

Tradycje, które pielęgnujemy łączymy z nowoczesnością, a to sprawia, że doskonale przygotowujemy naszych uczniów do dalszej nauki i funkcjonowania we współczesnym świecie. Nasi absolwenci kontynuują swoją edukację na prestiżowych uczelniach nie tylko w Polsce ale i na świecie m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, w Szkole Głównej Handlowej, na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, na Politechnice Warszawskiej, na Politechnice Wrocławskiej, na Politechnice Gdańskiej oraz na Yale University w USA, na Uniwersytecie Oxfordzkim w Wielkiej Brytanii, na Uniwersytecie Amsterdamskim w Holandii, Na Uniwersytecie Medycznym we Włoszech, na Uniwersytecie Berlińskim, na Uniwersytecie w Kolonii, na Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, na Uniwersytecie Georga – Augusta w Getyndze czy na Technische Universität w Monachium w Niemczech.

Uczniowie prezentują szkołę

Uczniowie tańczą na studniówce

Uczniowie tańczą na studniówce

Uczniowie prezentują szkołę

Znaczek Dla Ciebie Polsko