Agnieszka Czajkowska
I piętro pokój 128, tel. 507 310 047

  • poniedziałek w godz. 8:00 - 15:00
  • wtorek w godz. 8:00 - 15:30
  • środa w godz. 8:00 - 15:30
  • czwartek w godz. 8:00 - 15:30
  • piątek w godz. 8:00 - 13:00

Katarzyna Gromadzka
I piętro pokoj 128, tel. 507 310 047

  • poniedziałek w godz. 8:00 - 15:30
  • wtorek w godz. 8:00 - 14:00
  • środa w godz. 8:00 - 14:00
  • czwartek w godz. 8:00 - 14:00
  • piątek w godz. 8:00 - 15:30