Na podstawie § 5 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2023/2024
w następujących terminach:

II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej

10 listopada 2023 r. (pt.)

dzień wolny przed Świętem Niepodległości

22 grudnia 2023 r. (pt.)

dzień wolny przed Świętami Bożego Narodzenia

8 stycznia 2024 r. (pon.)

Boże Narodzenie Prawosławne

2 maja 2024 r. (pon.)

Święto Flagi RP

6 maja 2024 r. (pon.)

Wielkanoc Prawosławna

7 maja 2024 r. (wt.)

egzaminy maturalne

8 maja 2024 r. (śr.)

egzaminy maturalne

9 maja 2024 r. (czw.)

egzaminy maturalne

13 maja 2024 r. (pon.)

egzaminy maturalne

31 maja 2024 r. (pt.)

Dzień wolny po Bożym Ciele

 

 

Szkoła Podstawowa Nr 53 z oddziałami Dwujęzycznymi w Białymstoku

10 listopada 2023 r. (pt.)

dzień wolny przed Świętem Niepodległości

22 grudnia 2023 r. (pt.)

dzień wolny przed Świętami Bożego Narodzenia

8 stycznia 2024 r. (pon.)

Boże Narodzenie Prawosławne

2 maja 2024 r. (pon.)

Święto Flagi RP

6 maja 2024 r. (pon.)

Wielkanoc Prawosławna

7 maja 2024 r. (wt.)

egzaminy maturalne

8 maja 2024 r. (śr.)

egzaminy maturalne

31 maja 2024 r. (pt.)

dzień wolny po Bożym Ciele

Dodatkowe dni wolne:

1 listopada 2023 r. (śr.) – Dzień Wszystkich Świętych

1 maja 2024 r. (śr.) – Święto Pracy

3 maja 2024 r. (pt.) – Święto Konstytucji 3 Maja

30 maja 2024 r. (czw.) – Boże Ciało