Na podstawie § 5 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białymstoku informuje, że w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim ustalone zostały dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 w następujących terminach:

II Liceum Ogólnokształcące    im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku 31 października 2022 r. (pon.) dzień przed Świętem Zmarłych
22 grudnia 2022 r. (czw.) dzień wolny przed Świętami Bożego Narodzenia
2 stycznia 2023 r. (pon.) Dzień wolny po Nowym Roku
17 kwietnia 2023 r. (pon.) Wielkanoc Prawosławna
2 maja 2023 r. (wt.) Święto Flagi RP
4 maja 2023 r. (czw.) egzaminy maturalne
5 maja 2023 r. (pt.) egzaminy maturalne
8 maja 2023 r. (pon.) egzaminy maturalne
9 maja 2023 r. (wt.) egzaminy maturalne
9 czerwca 2023 r. (pt.) dzień wolny po Bożym Ciele

 

Szkoła Podstawowa Nr 53
z Oddziałami Dwujęzycznymi   w Białymstoku

31 października 2022 r. (pon.) dzień przed Świętem Zmarłych
22 grudnia 2022 r. (czw.) dzień wolny przed Świętami Bożego
Narodzenia
2 stycznia 2023 r. (pon.) Dzień wolny po Nowym Roku
17 kwietnia 2023 r. (pon.) Wielkanoc Prawosławna
2 maja 2023 r. (wt.) Święto Flagi RP
4 maja 2023 r. (czw.) egzaminy maturalne
5 maja 2023 r. (pt.) egzaminy maturalne
9 czerwca 2023 r. (pt.) dzień wolny po Bożym Ciele

 

Dodatkowe dni wolne:

  • 14 października 2022 r. (pt.) – Dzień Edukacji Narodowej
  • 1 listopada 2022 r. (wt.) – Dzień Wszystkich Świętych
  • 11 listopada 2022 r. (pt.) – Narodowe Święto Niepodległości
  • 6 stycznia 2023 r. (pt.) – Trzech Króli
  • 1 maja 2023 r. (pon.) – Święto Pracy
  • 3 maja 2023 r. (śr.) – Święto Konstytucji 3 Maja
  • 8 czerwca 2023 r. (czw.) – Boże Ciało