Zespół pedagogów udziela wsparcia i pomocy młodzieży w eliminowaniu napięć, stresu wynikających z niepowodzeń szkolnych oraz w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych i rówieśniczych.

Zapraszamy do życzliwej rozmowy, pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej.
Zapewniamy dyskrecję, wsparcie i zrozumienie.  
Zakres zadań pedagogów szkolnych:

 • Współpraca z uczniami, rodzicami, nauczycielami i wychowawcami.
 • Koordynacja udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i rodzicom.
 • Pomoc w identyfikowaniu indywidualnych potrzeb uczniów związanych z edukacją
  i rozwojem osobistym.
 • Wsparcie uczniów i rodziców w poszukiwaniu przyczyn oraz rozwiązań sytuacji kryzysowych.
 • Prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla uczniów w odpowiedzi na ich zapotrzebowania.
 • Pomoc w rozwiązywaniu kryzysów i innych trudnych sytuacji w grupie (klasie).
 • Wsparcie wychowawców klas w budowaniu spójności zespołów klasowych, prowadząc zajęcia integrujące grupę.
 • Organizacja i koordynacja spotkań edukacyjnych uczniów z przedstawicielami instytucji i organizacji środowiska lokalnego.
 • Koordynacja udzielania pomocy materialnej uczniom (stypendia).
 • Inicjacja działań profilaktycznych.
 • Organizacja Targów Edukacyjnych i Kongresu Psychologicznego.

Zespół pedagogów:
mgr Agnieszka Czajkowska
mgr Katarzyna Gromadzka

telefon: 507-310-047