Honorowe Wyróżnienie Perła Księżnej

Po raz pierwszy wręczono Honorowe Wyróżnienia z okazji Święta Szkoły w 2004 roku. Statuetkę otrzymują wyjątkowi Nauczyciele, Uczniowie oraz Przyjaciele II LO. Kryteria przyznawania Honorowego Wyróżnienia PERŁY KSIĘŻNEJ:

 1. W kategorii Uczeń II LO kandydat wyróżnia się;
 • wysoką kulturą osobistą,
 • bardzo dobrymi wynikami w nauce,
 • zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
 • znaczącymi sukcesami pozaszkolnymi, które przyczyniły się do podniesienia rangi naszego liceum w mieście, województwie, kraju.
 1. W kategorii Nauczyciel II LO kandydat wyróżnia się:
 • wysoką kulturą osobistą,
 • autorytetem i popularnością wśród uczniów,
 • dużym zaangażowaniem w edukacje i wychowanie uczniów na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • podejmowaniem w szkole i poza nią różnego rodzaju przedsięwzięć, które przyczyniają się do rozwoju i podniesienia rangi naszego liceum.
 1. W kategorii Przyjaciel II LO wyróżnienie może otrzymać osoba (rodzic, sponsor) lub instytucja, która pracą lub wydatną pomocą przyczynia się do rozwoju i lepszego funkcjonowania naszego liceum oraz poniesienia jego rangi w mieście, województwie, kraju.

Od roku 2011 w związku z powołaniem przy II LO  Publicznego Gimnazjum nr 32 z Oddziałami Dwujęzycznymi, a w roku 2018  Szkoły Podstawowej nr  53 z Oddziałami Dwujęzycznymi przyznawana jest uczniom tych szkół statuetka Uczeń na 6.

 1. W kategorii Uczeń na 6 kandydat wyróżnia się;
 • wysoką kulturą osobistą,
 • bardzo dobrymi wynikami w nauce,
 • zaangażowaniem w pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska,
 • znaczącymi sukcesami pozaszkolnymi, które przyczyniły się do podniesienia rangi naszego liceum w mieście, województwie, kraju

Honorowe Wyróżnienia Perła Księżnej

2023/2024
Uczeń Il LO - Sylwia Sapkowska
Nauczyciel II LO - Magdalena Urwan, Dorota Dobrowolska
Uczeń na 6 - Aleksandra Żukowska

2022/2023
Uczeń II LO – Stanisław Pańkowski
Nauczyciel II LO – Beata Wnuczyńska - Ogryzko
Uczeń na 6 – Tomasz Pogorzelski

2021/2022
Uczeń II LO – Igor Demianiuk
Nauczyciel II LO – Alicja Potocka
Uczeń na 6 – Adam Sienkiewicz

2020/2021
Uczeń II LO – Martyna Rutkowska
Nauczyciel II LO – Marta Pawłowska - Banach
Uczeń na 6 – Natalia Malinowska

2019/2020
Uczeń II LO –  Agnieszka Szpakowska
Nauczyciel II LO – Agnieszka Pawluczuk
Przyjaciel II LO – Rafał Rudnicki
Uczeń na 6 – Maciej Sirocki

2018/2019
Uczeń II LO –  Magdalena Krętowska, Rafał Wierciński
Nauczyciel II LO – Michał Dobkowski, Karol Jakubowski
Przyjaciel II LO – Ewa Mituła, Czesław Radel
Po raz pierwszy wyróżnienie Uczeń na 6 otrzymali uczniowie gimnazjum i szkoły podstawowej .
Uczeń na 6 - Magdalena Alifier, Urszula Malecka ( uczennice PG 32)
Uczeń na 6 – Natalia Bielecka, Stanisław Pańkowski ( uczniowie SP53)

2017/2018
Uczeń II LO –  Michał Gerasimiuk
Nauczyciel II LO – Bożena Idźkowska, Michał Turkowicz
Uczeń na 6 – Konrad Pauk

2016/2017
Uczeń II LO – Jacek Jakimiuk, Julian Smółko
Nauczyciel II LO – Grażyna Czarnecka, Piotr Kłosowski
Przyjaciel II LO – Piotr Wawrzonkiewicz
Uczeń na 6 – Agnieszka Szpakowska

2015/2016
Uczeń II LO – Anna Kurop, Eryk Siemianowicz
Nauczyciel II LO – Joanna Jaroszuk, Teresa Skrodzka
Przyjaciel II LO – Andreas Gross
Uczeń na 6 – Michał Gerasimiuk

2014/2015
Uczeń II LO – Patrycja Komorowska, Ewelina Marcinkiewicz
Nauczyciel II LO –  Jacek Brzozowski
Przyjaciel II LO – Wojciech Janowicz
Uczeń na 6 – Daria Sadowska

2013/2014
Uczeń II LO – Grzegorz Jemieljańczuk
Nauczyciel II LO – Alicja Potocka
Uczeń na 6 – Julia Szydlik

2012/2013
Uczeń II LO – Karolina Bondar
Nauczyciel II LO – Piotr Kłosowski
Przyjaciel II LO – Urszula Orchowska
Uczeń na 6 – Mateusz Wendołowicz

2011/2012
Uczeń II LO – Małgorzata Grodzka
Nauczyciel II LO – Agnieszka Pawluczuk
Po raz pierwszy wyróżnienie Uczeń na 6  otrzymała uczennica gimnazjum - Dominika Florczykowska

2010/2011
Uczeń II LO – Radosław Piliszek
Nauczyciel II LO – Krystyna Malinowska

2009/2010
Uczeń II LO – Aleksandra Hryniewicz
Nauczyciel II LO – Bożena Idźkowska i siostra Danuta Karwowska
Przyjaciel II LO – Antoni Tararuj, Małgorzata Dembska

2008/2009
Uczeń II LO – Maciej Dziemiańczuk
Nauczyciel II LO – Renata Sawczuk
Przyjaciel II LO – Marian Dąbrowski

2007/2008
Uczeń II LO – Krzysztof Stanisławski
Nauczyciel II LO – Lech Kojro
Przyjaciel II LO – Tadeusz Truskolaski

2006/2007
Uczeń II LO – Adam Boruch
Nauczyciel II LO – Halina Kackieło
Przyjaciel II LO – Czesław Radel

2005/2006
Uczeń II LO – Łukasz Budzyński
Nauczyciel II LO – Sławomir Piórkowski
Przyjaciel II LO – Mariusz Andrzej Łupiński

2004/2005
Uczeń II LO – Kamila Tarmas
Nauczyciel II LO – Beata Kitlas
Przyjaciel II LO – Helena Żyłkiewicz