Skład prezydium Rady Rodziców:
p. Iwona Biadasiewicz – przewodnicząca
p. Agnieszka Zemke-Górecka – wiceprzewodnicząca
p. Elżbieta Kużelewska – wiceprzewodnicząca
p. Agnieszka Pawłowska – sekretarz

członkowie:
p. Tomasz Michałowski
p. Edyta Wyszyńska
p. Renata Brzozowska
p. Agnieszka Kruaze
p. Anna Ciężkowska
p. Emilia Jakubowska
p. Edyta Romanowska-Konopko

Komisja rewizyjna:
p. Artur Kuzyka - przewodniczący
p. Maciej Dąbrowski - wiceprzewodniczący
p. Ignacy Szumowski - członek

Konto bankowe
Rada Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku
ul. Narewska 11, 15-840 Białystok
Bank Pekao SA
86 1240 1154 1111 0010 8714 9936

Tytuł wpłaty: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko dziecka, klasa
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 uchwaliła składkę w wysokości 290 zł w tym składka na ksero 90 zł.
Składka może być wpłacana w dwóch ratach:

  • I rata do końca września 2022 r.
  • II rata do końca lutego 2023 r.