Skład prezydium Rady Rodziców:
p. Iwona Biadasiewicz – przewodnicząca
p. Agnieszka Zemke-Górecka – wiceprzewodnicząca
p. Elżbieta Kużelewska – wiceprzewodnicząca
p. Agnieszka Pawłowska – sekretarz

członkowie:
p. Edyta Wyszyńska
p. Renata Brzozowska
p. Agnieszka Kruaze
p. Emilia Jakubowska
p. Edyta Romanowska-Konopko
p. Monika Kondratowicz
p. Marta Rękawek - Pachwicewicz
p. Wojciech Sadowski
p. Izabela Bohdziewicz
p. Ewa Sakowska

Komisja rewizyjna:
p. Anna Ciążkowska – przewodniczący
p. Kornelia Gromko - wiceprzewodniczący
p. Ignacy Szumowski - członek

Konto bankowe
Rady Rodziców przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Białymstoku
ul. Narewska 11, 15-840 Białystok
Bank Pekao SA
86 1240 1154 1111 0010 8714 9936

Tytuł płatności: wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko, klasa
Rada Rodziców Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 uchwaliła składkę w wysokości 300 zł. 
Składka może być wpłacana w dwóch ratach:

  • I rata do 15 września 2023 r.
  • II rata do 9 lutego 2024 r.